Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.04.2019 06:04
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.04.2019 06:05:25
VD Švihov (Želivka)
Tok: Želivka
Koruna hráze: 381,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 377,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 379,80 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 377,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 343,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.04.2019 06:00 376,53
25.04.2019 05:00 376,53 0,93
25.04.2019 04:00 376,53 0,93
25.04.2019 03:00 376,53 0,93
25.04.2019 02:00 376,53 0,93
25.04.2019 01:00 376,53 0,93
25.04.2019 00:00 376,53 0,94
24.04.2019 23:00 376,54 0,94
24.04.2019 22:00 376,54 0,94
24.04.2019 21:00 376,54 0,94
24.04.2019 20:00 376,53 0,94
24.04.2019 19:00 376,54 0,94
24.04.2019 18:00 376,54 0,94
24.04.2019 17:00 376,54 0,94
24.04.2019 16:00 376,54 0,94
24.04.2019 15:00 376,54 0,94
24.04.2019 14:00 376,54 0,95
24.04.2019 13:00 376,54 0,94
24.04.2019 12:00 376,54 0,94
24.04.2019 11:00 376,54 0,94
24.04.2019 10:00 376,54 0,94
24.04.2019 09:00 376,55 0,94
24.04.2019 08:00 376,55 0,93
24.04.2019 07:00 376,54 0,94
23.04.2019 07:00 376,56 0,93
22.04.2019 07:00 376,56 0,90
21.04.2019 07:00 376,57 0,93
20.04.2019 07:00 376,57 0,92
19.04.2019 07:00 376,58 0,97
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018