Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2019 14:18
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2019 14:18:13
VD Švihov (Želivka)
Tok: Želivka
Koruna hráze: 381,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 377,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 379,80 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 377,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 343,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2019 14:10 375,76 0,71
19.08.2019 14:00 375,76 0,70
19.08.2019 13:00 375,76 0,71
19.08.2019 12:00 375,77 0,71
19.08.2019 11:00 375,76 0,71
19.08.2019 10:00 375,76 0,71
19.08.2019 09:00 375,77 0,71
19.08.2019 08:00 375,76 0,71
19.08.2019 07:00 375,77 0,72
19.08.2019 06:00 375,75 0,71
19.08.2019 05:00 375,76 0,71
19.08.2019 04:00 375,76 0,71
19.08.2019 03:00 375,77 0,71
19.08.2019 02:00 375,76 0,71
19.08.2019 01:00 375,77 0,71
19.08.2019 00:00 375,76 0,70
18.08.2019 23:00 375,77 0,71
18.08.2019 22:00 375,77 0,71
18.08.2019 21:00 375,77 0,71
18.08.2019 20:00 375,77 0,71
18.08.2019 19:00 375,77 0,71
18.08.2019 18:00 375,77 0,71
18.08.2019 17:00 375,77 0,70
18.08.2019 16:00 375,77 0,70
18.08.2019 15:00 375,77 0,70
18.08.2019 07:00 375,78 0,70
17.08.2019 07:00 375,79 0,69
16.08.2019 07:00 375,80 0,70
15.08.2019 07:00 375,81 0,69
14.08.2019 07:00 375,82 0,68
13.08.2019 07:00 375,83 0,72
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018