Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 28.02.2020 12:16
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 28.02.2020 12:16:40
VD Švihov (Želivka)
Tok: Želivka
Koruna hráze: 381,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 377,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 379,80 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 377,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 343,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
28.02.2020 12:10 374,92
28.02.2020 12:00 374,92 0,42
28.02.2020 11:00 374,91 0,42
28.02.2020 10:00 374,92 0,42
28.02.2020 09:00 374,91 0,42
28.02.2020 08:00 374,92 0,43
28.02.2020 07:00 374,91 0,43
28.02.2020 06:00 374,91 0,43
28.02.2020 05:00 374,91 0,44
28.02.2020 04:00 374,91 0,43
28.02.2020 03:00 374,91 0,43
28.02.2020 02:00 374,91 0,43
28.02.2020 01:00 374,90 0,44
28.02.2020 00:00 374,90 0,44
27.02.2020 23:00 374,91 0,42
27.02.2020 22:00 374,90 0,43
27.02.2020 21:00 374,91 0,43
27.02.2020 20:00 374,91 0,43
27.02.2020 19:00 374,91 0,43
27.02.2020 18:00 374,91 0,43
27.02.2020 17:00 374,91 0,43
27.02.2020 16:00 374,91 0,42
27.02.2020 15:00 374,91 0,42
27.02.2020 14:00 374,90 0,42
27.02.2020 13:00 374,91 0,42
27.02.2020 07:00 374,91 0,42
26.02.2020 07:00 374,90 0,44
25.02.2020 07:00 374,90 0,42
24.02.2020 07:00 374,89
23.02.2020 07:00 374,87 0,40
22.02.2020 07:00 374,88 0,38
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018