Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.07.2020 12:45
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.07.2020 12:45:49
VD Švihov (Želivka)
Tok: Želivka
Koruna hráze: 381,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 377,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 379,80 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 377,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 343,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.07.2020 12:40 376,74 1,07
09.07.2020 12:30 376,74 1,08
09.07.2020 12:20 376,74 1,08
09.07.2020 12:10 376,74 1,08
09.07.2020 12:00 376,74 1,08
09.07.2020 11:00 376,74 1,07
09.07.2020 10:00 376,74 1,08
09.07.2020 09:00 376,74 1,08
09.07.2020 08:00 376,74 1,10
09.07.2020 07:00 376,74 1,09
09.07.2020 06:00 376,73 1,10
09.07.2020 05:00 376,74 1,09
09.07.2020 04:00 376,73 1,09
09.07.2020 03:00 376,73 1,08
09.07.2020 02:00 376,73 1,08
09.07.2020 01:00 376,73 1,08
09.07.2020 00:00 376,73 1,08
08.07.2020 23:00 376,73 1,08
08.07.2020 22:00 376,73 1,08
08.07.2020 21:00 376,73 1,09
08.07.2020 20:00 376,73 1,08
08.07.2020 19:00 376,73 1,09
08.07.2020 18:00 376,73 1,08
08.07.2020 17:00 376,73 1,08
08.07.2020 16:00 376,72 1,07
08.07.2020 15:00 376,72 1,08
08.07.2020 14:00 376,72 1,08
08.07.2020 13:00 376,73 1,07
08.07.2020 07:00 376,72 1,08
07.07.2020 07:00 376,71
06.07.2020 07:00 376,69 1,07
05.07.2020 07:00 376,67 1,06
04.07.2020 07:00 376,63 1,08
03.07.2020 07:00 376,59 1,10
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018