Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 18.02.2019 01:08
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 18.02.2019 01:09:06
VD Švihov (Želivka)
Tok: Želivka
Koruna hráze: 381,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 377,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 379,80 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 377,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 343,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
18.02.2019 00:50 374,59 0,36
18.02.2019 00:40 374,59 0,36
18.02.2019 00:30 374,59 0,36
18.02.2019 00:20 374,59 0,36
18.02.2019 00:10 374,59 0,36
18.02.2019 00:00 374,59 0,36
17.02.2019 23:00 374,58 0,36
17.02.2019 22:00 374,58 0,36
17.02.2019 21:00 374,58 0,36
17.02.2019 20:00 374,58 0,36
17.02.2019 19:00 374,58 0,36
17.02.2019 18:00 374,58 0,36
17.02.2019 17:00 374,58 0,36
17.02.2019 16:00 374,58 0,36
17.02.2019 15:00 374,57 0,36
17.02.2019 14:00 374,57 0,36
17.02.2019 13:00 374,57 0,36
17.02.2019 12:00 374,57 0,36
17.02.2019 11:00 374,57 0,37
17.02.2019 10:00 374,57 0,36
17.02.2019 09:00 374,57 0,36
17.02.2019 08:00 374,57 0,36
17.02.2019 07:00 374,56 0,37
17.02.2019 06:00 374,56 0,36
17.02.2019 05:00 374,56 0,36
17.02.2019 04:00 374,56 0,37
17.02.2019 03:00 374,56 0,36
17.02.2019 02:00 374,56 0,36
16.02.2019 07:00 374,53 0,37
15.02.2019 07:00 374,49 0,37
14.02.2019 07:00 374,46 0,37
13.02.2019 07:00 374,44 0,37
12.02.2019 07:00 374,40 0,38
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018