Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.04.2019 16:07
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.04.2019 16:08:22
VD Vrané
Tok: Vltava
Koruna hráze: 203,60 [m n.m.]
Kóta přelivu:
Maximální retenční hladina: 200,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 200,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 199,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.04.2019 15:50 199,38 49,62
25.04.2019 15:40 199,38 49,54
25.04.2019 15:30 199,37 49,49
25.04.2019 15:20 199,37 49,51
25.04.2019 15:10 199,39 49,55
25.04.2019 15:00 199,40 49,72
25.04.2019 14:00 199,48 49,77
25.04.2019 13:00 199,55 49,88
25.04.2019 12:00 199,52 50,29
25.04.2019 11:00 199,50 50,59
25.04.2019 10:00 199,44 50,35
25.04.2019 09:00 199,38 50,48
25.04.2019 08:00 199,30 50,08
25.04.2019 07:00 199,17 45,48
25.04.2019 06:00 199,12 45,21
25.04.2019 05:00 199,14 47,00
25.04.2019 04:00 199,28 49,75
25.04.2019 03:00 199,37 49,67
25.04.2019 02:00 199,44 49,75
25.04.2019 01:00 199,54 49,74
25.04.2019 00:00 199,65 49,75
24.04.2019 23:00 199,70 50,00
24.04.2019 22:00 199,72 50,57
24.04.2019 21:00 199,69 50,34
24.04.2019 20:00 199,63 50,34
24.04.2019 19:00 199,53 49,83
24.04.2019 18:00 199,47 49,69
24.04.2019 17:00 199,48 49,84
24.04.2019 07:00 199,48 49,58
23.04.2019 07:00 199,35 49,71
22.04.2019 07:00 200,02 50,23
21.04.2019 07:00 199,92 49,78
20.04.2019 07:00 199,58 49,72
19.04.2019 07:00 199,97 79,88
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018