Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.12.2020 23:45
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.12.2020 23:45:57
VD Slapy
Tok: Vltava
Koruna hráze: 279,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 262,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 270,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 270,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 246,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.12.2020 23:40 268,88 0,00
03.12.2020 23:30 268,87 0,00
03.12.2020 23:20 268,87 0,00
03.12.2020 23:10 268,86 0,00
03.12.2020 23:00 268,86 0,00
03.12.2020 22:00 268,88 49,32
03.12.2020 21:00 268,89 142,76
03.12.2020 20:00 268,92 137,05
03.12.2020 19:00 268,95 150,35
03.12.2020 18:00 268,98 129,10
03.12.2020 17:00 269,02 161,62
03.12.2020 16:00 269,05 82,81
03.12.2020 15:00 269,06 76,87
03.12.2020 14:00 269,07 59,25
03.12.2020 13:00 269,08 62,00
03.12.2020 12:00 269,09 108,71
03.12.2020 11:00 269,11 64,46
03.12.2020 10:00 269,12 11,50
03.12.2020 09:00 269,08 0,00
03.12.2020 08:00 269,06 0,00
03.12.2020 07:00 269,04 22,69
03.12.2020 06:00 269,04 0,00
03.12.2020 05:00 269,04 0,00
03.12.2020 04:00 269,03 0,00
03.12.2020 03:00 269,04 0,00
03.12.2020 02:00 269,03 0,00
03.12.2020 01:00 269,03 0,00
03.12.2020 00:00 269,03 0,00
02.12.2020 07:00 268,95 99,13
01.12.2020 07:00 268,99 0,00
30.11.2020 07:00 268,34 85,98
29.11.2020 07:00 268,34 0,00
28.11.2020 07:00 268,32 0,00
27.11.2020 07:00 267,65 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018