Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.09.2020 04:52
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.09.2020 04:52:24
VD Slapy
Tok: Vltava
Koruna hráze: 279,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 262,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 270,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 270,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 246,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
21.09.2020 04:40 269,75 0,00
21.09.2020 04:30 269,75 0,00
21.09.2020 04:20 269,75 0,00
21.09.2020 04:10 269,75 0,00
21.09.2020 04:00 269,75 0,00
21.09.2020 03:00 269,76 0,00
21.09.2020 02:00 269,75 0,00
21.09.2020 01:00 269,75 0,00
21.09.2020 00:00 269,75 0,00
20.09.2020 23:00 269,76 64,33
20.09.2020 22:00 269,77 94,12
20.09.2020 21:00 269,81 103,65
20.09.2020 20:00 269,83 92,56
20.09.2020 19:00 269,87 68,09
20.09.2020 18:00 269,88 29,94
20.09.2020 17:00 269,89 0,00
20.09.2020 16:00 269,88 0,00
20.09.2020 15:00 269,89 0,00
20.09.2020 14:00 269,88 0,00
20.09.2020 13:00 269,88 0,00
20.09.2020 12:00 269,87 0,00
20.09.2020 11:00 269,89 0,00
20.09.2020 10:00 269,88 122,00
20.09.2020 09:00 269,93 119,60
20.09.2020 08:00 269,96 98,17
20.09.2020 07:00 269,98 83,32
20.09.2020 06:00 270,02 13,33
20.09.2020 05:00 270,01 0,00
19.09.2020 07:00 270,03 0,00
18.09.2020 07:00 270,11 68,59
17.09.2020 07:00 269,99 120,00
16.09.2020 07:00 270,19 116,58
15.09.2020 07:00 270,31 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018