Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 04.04.2020 01:07
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 04.04.2020 01:07:06
VD Slapy
Tok: Vltava
Koruna hráze: 279,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 262,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 270,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 270,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 246,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
04.04.2020 00:50 270,01 0,00
04.04.2020 00:40 270,03 0,00
04.04.2020 00:30 270,04 0,00
04.04.2020 00:20 270,02 0,00
04.04.2020 00:10 269,98 33,16
04.04.2020 00:00 269,97 68,33
03.04.2020 23:00 270,02 66,63
03.04.2020 22:00 269,98 58,50
03.04.2020 21:00 270,02 56,00
03.04.2020 20:00 270,03 121,58
03.04.2020 19:00 270,08 152,59
03.04.2020 18:00 270,11 13,00
03.04.2020 17:00 270,11 0,00
03.04.2020 16:00 270,11 0,00
03.04.2020 15:00 270,11 0,00
03.04.2020 14:00 270,12 0,00
03.04.2020 13:00 270,11 0,00
03.04.2020 12:00 270,11 0,00
03.04.2020 11:00 270,10 0,00
03.04.2020 10:00 270,13 0,00
03.04.2020 09:00 270,10 0,00
03.04.2020 08:00 270,12 0,00
03.04.2020 07:00 270,10 0,00
03.04.2020 06:00 270,12 0,00
03.04.2020 05:00 270,09 0,00
03.04.2020 04:00 270,12 0,00
03.04.2020 03:00 270,09 0,00
03.04.2020 02:00 270,11 0,00
02.04.2020 07:00 270,06 0,00
01.04.2020 07:00 270,17 0,00
31.03.2020 07:00 270,12 85,00
30.03.2020 07:00 270,03 92,05
29.03.2020 07:00 270,10 0,00
28.03.2020 07:00 270,07 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018