Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.08.2019 22:21
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.08.2019 22:22:10
VD Slapy
Tok: Vltava
Koruna hráze: 279,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 262,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 270,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 270,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 246,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.08.2019 22:00 269,66 80,50
25.08.2019 21:00 269,69 146,50
25.08.2019 20:00 269,72 92,17
25.08.2019 19:00 269,75 58,00
25.08.2019 18:00 269,76 55,00
25.08.2019 17:00 269,77 56,50
25.08.2019 16:00 269,79 12,44
25.08.2019 15:00 269,79 0,00
25.08.2019 14:00 269,80 0,00
25.08.2019 13:00 269,79 0,00
25.08.2019 12:00 269,79 0,00
25.08.2019 11:00 269,79 0,00
25.08.2019 10:00 269,79 0,00
25.08.2019 09:00 269,79 0,00
25.08.2019 08:00 269,79 0,00
25.08.2019 07:00 269,79 0,00
25.08.2019 06:00 269,78 0,00
25.08.2019 05:00 269,80 0,00
25.08.2019 04:00 269,79 0,00
25.08.2019 03:00 269,79 0,00
25.08.2019 02:00 269,79 0,00
25.08.2019 01:00 269,78 0,00
25.08.2019 00:00 269,78 0,00
24.08.2019 23:00 269,79 0,00
24.08.2019 07:00 269,96 0,00
23.08.2019 07:00 269,98 0,00
22.08.2019 07:00 270,06 0,00
21.08.2019 07:00 270,08 0,00
20.08.2019 07:00 269,37 0,00
19.08.2019 07:00 269,38 56,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018