Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 08.12.2019 04:01
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 08.12.2019 04:01:26
VD Slapy
Tok: Vltava
Koruna hráze: 279,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 262,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 270,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 270,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 246,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
08.12.2019 03:50 268,05 0,00
08.12.2019 03:40 268,05 0,00
08.12.2019 03:30 268,06 0,00
08.12.2019 03:20 268,06 0,00
08.12.2019 03:10 268,06 0,00
08.12.2019 03:00 268,06 0,00
08.12.2019 02:00 268,05 0,00
08.12.2019 01:00 268,07 0,00
08.12.2019 00:00 268,05 0,00
07.12.2019 23:00 268,07 0,00
07.12.2019 22:00 268,05 0,00
07.12.2019 21:00 268,07 67,50
07.12.2019 20:00 268,07 64,00
07.12.2019 19:00 268,08 100,44
07.12.2019 18:00 268,07 80,00
07.12.2019 17:00 268,10 74,00
07.12.2019 16:00 268,13 64,00
07.12.2019 15:00 268,14 65,00
07.12.2019 14:00 268,16 62,50
07.12.2019 13:00 268,18 60,00
07.12.2019 12:00 268,21 62,00
07.12.2019 11:00 268,23 82,60
07.12.2019 10:00 268,25 98,25
07.12.2019 09:00 268,28 0,00
07.12.2019 08:00 268,28 0,00
07.12.2019 07:00 268,27 0,00
07.12.2019 06:00 268,27 0,00
07.12.2019 05:00 268,28 0,00
06.12.2019 07:00 268,33 0,00
05.12.2019 07:00 268,40 0,00
04.12.2019 07:00 268,11 0,00
03.12.2019 07:00 268,14 0,00
02.12.2019 07:00 267,77 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018