Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 22.04.2019 16:18
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 22.04.2019 16:19:04
VD Slapy
Tok: Vltava
Koruna hráze: 279,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 262,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 270,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 270,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 246,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
22.04.2019 16:10 269,38 0,00
22.04.2019 16:00 269,38 0,00
22.04.2019 15:00 269,37 0,00
22.04.2019 14:00 269,38 0,00
22.04.2019 13:00 269,38 0,00
22.04.2019 12:00 269,37 0,00
22.04.2019 11:00 269,38 0,00
22.04.2019 10:00 269,38 0,00
22.04.2019 09:00 269,37 93,75
22.04.2019 08:00 269,40 0,00
22.04.2019 07:00 269,39 0,00
22.04.2019 06:00 269,41 74,50
22.04.2019 05:00 269,41 66,00
22.04.2019 04:00 269,44 66,00
22.04.2019 03:00 269,45 66,00
22.04.2019 02:00 269,48 65,50
22.04.2019 01:00 269,50 46,00
22.04.2019 00:00 269,51 56,00
21.04.2019 23:00 269,52 74,00
21.04.2019 22:00 269,55 71,50
21.04.2019 21:00 269,56 73,47
21.04.2019 20:00 269,59 146,00
21.04.2019 19:00 269,63 63,00
21.04.2019 18:00 269,64 120,50
21.04.2019 17:00 269,67 0,00
21.04.2019 07:00 269,65 0,00
20.04.2019 07:00 269,74 96,78
19.04.2019 07:00 269,81 75,50
18.04.2019 07:00 269,88 198,90
17.04.2019 07:00 269,46 174,56
16.04.2019 07:00 269,51 180,56
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018