Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 15.12.2018 05:45
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 15.12.2018 05:46:11
VD Slapy
Tok: Vltava
Koruna hráze: 279,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 262,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 270,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 270,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 246,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
15.12.2018 05:40 268,22 0,00
15.12.2018 05:30 268,22 0,00
15.12.2018 05:20 268,22 0,00
15.12.2018 05:10 268,22 0,00
15.12.2018 05:00 268,22 0,00
15.12.2018 04:00 268,22 0,00
15.12.2018 03:00 268,22 0,00
15.12.2018 02:00 268,22 0,00
15.12.2018 01:00 268,22 0,00
15.12.2018 00:00 268,22 0,00
14.12.2018 23:00 268,22 0,00
14.12.2018 22:00 268,22 0,00
14.12.2018 21:00 268,22 0,00
14.12.2018 20:00 268,22 0,00
14.12.2018 19:00 268,21 192,58
14.12.2018 18:00 268,22 205,00
14.12.2018 17:00 268,23 12,00
14.12.2018 16:00 268,19 0,00
14.12.2018 15:00 268,14 0,00
14.12.2018 13:00 268,03 0,00
14.12.2018 12:00 268,00 121,69
14.12.2018 11:00 267,97 206,55
14.12.2018 10:00 268,00 102,09
14.12.2018 09:00 267,99 100,90
14.12.2018 08:00 267,95 99,00
14.12.2018 07:00 267,96 12,33
14.12.2018 06:00 267,95 0,00
13.12.2018 07:00 267,48 0,00
12.12.2018 07:00 267,42 0,00
11.12.2018 07:00 267,42 0,00
10.12.2018 07:00 267,57 0,00
09.12.2018 07:00 267,72 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2018 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2018 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018