Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.01.2020 15:29
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 29.01.2020 15:30:27
VD Slapy
Tok: Vltava
Koruna hráze: 279,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 262,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 270,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 270,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 246,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
29.01.2020 15:20 267,38 74,76
29.01.2020 15:10 267,38 40,73
29.01.2020 15:00 267,39 0,00
29.01.2020 14:00 267,42 0,00
29.01.2020 13:00 267,35 0,00
29.01.2020 12:00 267,37 61,00
29.01.2020 11:00 267,37 60,67
29.01.2020 10:00 267,40 66,00
29.01.2020 09:00 267,41 65,00
29.01.2020 08:00 267,41 53,00
29.01.2020 07:00 267,42 0,00
29.01.2020 06:00 267,39 0,00
29.01.2020 05:00 267,40 0,00
29.01.2020 04:00 267,39 0,00
29.01.2020 03:00 267,39 0,00
29.01.2020 02:00 267,40 0,00
29.01.2020 01:00 267,39 0,00
29.01.2020 00:00 267,38 0,00
28.01.2020 23:00 267,35 0,00
28.01.2020 22:00 267,35 0,00
28.01.2020 21:00 267,35 0,00
28.01.2020 20:00 267,34 83,50
28.01.2020 19:00 267,37 104,45
28.01.2020 18:00 267,41 105,00
28.01.2020 17:00 267,43 79,50
28.01.2020 16:00 267,46 0,00
28.01.2020 07:00 267,41 0,00
27.01.2020 07:00 267,35 0,00
26.01.2020 07:00 267,40 0,00
25.01.2020 07:00 267,52 0,00
24.01.2020 07:00 266,85 0,00
23.01.2020 07:00 266,92 67,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018