Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 17.12.2017 05:18
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 17.12.2017 05:19:05
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
17.12.2017 05:10 346,25 0,00
17.12.2017 05:00 346,25 0,00
17.12.2017 04:00 346,24 0,00
17.12.2017 03:00 346,24 0,00
17.12.2017 02:00 346,23 0,00
17.12.2017 01:00 346,23 0,00
17.12.2017 00:00 346,22 0,00
16.12.2017 23:00 346,22 0,00
16.12.2017 22:00 346,21 0,00
16.12.2017 21:00 346,20 0,00
16.12.2017 20:00 346,20 0,00
16.12.2017 19:00 346,19 0,00
16.12.2017 18:00 346,19 0,00
16.12.2017 17:00 346,18 0,00
16.12.2017 16:00 346,18 0,00
16.12.2017 15:00 346,17 0,00
16.12.2017 14:00 346,16 0,00
16.12.2017 13:00 346,16 0,00
16.12.2017 12:00 346,15 0,00
16.12.2017 11:00 346,15 0,00
16.12.2017 10:00 346,14 0,00
16.12.2017 09:00 346,14 0,00
16.12.2017 08:00 346,13 0,00
16.12.2017 07:00 346,13 0,00
16.12.2017 06:00 346,12 0,00
15.12.2017 07:00 346,32 95,00
14.12.2017 07:00 346,29 0,00
13.12.2017 07:00 346,35 0,00
12.12.2017 07:00 346,36 0,00
11.12.2017 07:00 346,37 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2017 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2017 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015