Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 01.07.2016 15:21
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 01.07.2016 15:21:11
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
01.07.2016 15:00 349,07 220,78
01.07.2016 14:00 349,08 202,21
01.07.2016 13:00 349,10 201,72
01.07.2016 12:00 349,13 175,06
01.07.2016 11:00 349,15 174,40
01.07.2016 10:00 349,16 176,02
01.07.2016 09:00 349,18 208,78
01.07.2016 08:00 349,20 0,00
01.07.2016 07:00 349,19 0,00
01.07.2016 06:00 349,19 0,00
01.07.2016 05:00 349,18 0,00
01.07.2016 04:00 349,18 0,00
01.07.2016 03:00 349,16 0,00
01.07.2016 02:00 349,16 0,00
01.07.2016 01:00 349,15 0,00
01.07.2016 00:00 349,14 89,80
30.06.2016 23:00 349,13 75,00
30.06.2016 22:00 349,13 188,01
30.06.2016 21:00 349,16 182,00
30.06.2016 20:00 349,16 214,62
30.06.2016 19:00 349,19 214,79
30.06.2016 18:00 349,22 213,15
30.06.2016 17:00 349,23 190,03
30.06.2016 16:00 349,25 189,94
30.06.2016 07:00 349,44 178,00
29.06.2016 07:00 349,72 131,77
28.06.2016 07:00 349,81 0,00
27.06.2016 07:00 349,55 0,00
26.06.2016 07:00 349,23 0,00
25.06.2016 07:00 349,00 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2016 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2016 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015