Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 26.08.2016 08:36
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 26.08.2016 08:36:49
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
26.08.2016 08:20 348,49 130,00
26.08.2016 08:10 348,49 129,92
26.08.2016 08:00 348,49 114,07
26.08.2016 07:00 348,50 0,00
26.08.2016 06:00 348,50 0,00
26.08.2016 05:00 348,50 0,00
26.08.2016 04:00 348,50 0,00
26.08.2016 03:00 348,49 0,00
26.08.2016 02:00 348,49 0,00
26.08.2016 01:00 348,49 0,00
26.08.2016 00:00 348,48 0,00
25.08.2016 23:00 348,48 0,00
25.08.2016 22:00 348,47 99,91
25.08.2016 21:00 348,48 138,46
25.08.2016 20:00 348,50 142,80
25.08.2016 19:00 348,52 141,01
25.08.2016 18:00 348,53 0,00
25.08.2016 17:00 348,53 0,00
25.08.2016 16:00 348,53 0,00
25.08.2016 15:00 348,52 0,00
25.08.2016 14:00 348,53 0,00
25.08.2016 13:00 348,52 0,00
25.08.2016 12:00 348,52 0,00
25.08.2016 11:00 348,51 0,00
25.08.2016 10:00 348,50 98,81
25.08.2016 09:00 348,52 138,25
25.08.2016 07:00 348,55 0,00
24.08.2016 07:00 348,63 0,00
23.08.2016 07:00 348,67 0,00
22.08.2016 07:00 348,66 0,00
21.08.2016 07:00 348,61 0,00
20.08.2016 07:00 348,46 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2016 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2016 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015