Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 08.12.2016 23:01
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 08.12.2016 23:02:12
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
08.12.2016 22:40 344,60 0,00
08.12.2016 22:30 344,61 0,00
08.12.2016 22:20 344,60 0,00
08.12.2016 22:10 344,60 0,00
08.12.2016 22:00 344,60 0,00
08.12.2016 21:00 344,58 105,75
08.12.2016 20:00 344,59 125,87
08.12.2016 19:00 344,62 152,62
08.12.2016 18:00 344,64 320,31
08.12.2016 17:00 344,70 282,83
08.12.2016 16:00 344,74 223,00
08.12.2016 15:00 344,78 0,00
08.12.2016 14:00 344,78 89,31
08.12.2016 13:00 344,77 0,00
08.12.2016 12:00 344,78 0,00
08.12.2016 11:00 344,76 0,00
08.12.2016 10:00 344,76 97,44
08.12.2016 09:00 344,78 154,97
08.12.2016 08:00 344,81 145,05
08.12.2016 07:00 344,81 0,00
08.12.2016 06:00 344,83 0,00
08.12.2016 05:00 344,79 0,00
08.12.2016 04:00 344,81 0,00
08.12.2016 03:00 344,80 0,00
08.12.2016 02:00 344,79 0,00
08.12.2016 01:00 344,78 0,00
08.12.2016 00:00 344,79 97,70
07.12.2016 07:00 344,85 139,08
06.12.2016 07:00 345,04 0,00
05.12.2016 07:00 345,52 0,00
04.12.2016 07:00 345,52 0,00
03.12.2016 07:00 345,64 0,00
02.12.2016 07:00 345,65 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2016 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2016 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015