Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.06.2017 08:54
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.06.2017 08:55:21
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.06.2017 08:40 347,85 0,00
25.06.2017 08:30 347,85 0,00
25.06.2017 08:20 347,85 0,00
25.06.2017 08:10 347,85 0,00
25.06.2017 08:00 347,85 0,00
25.06.2017 07:00 347,85 0,00
25.06.2017 06:00 347,85 0,00
25.06.2017 05:00 347,85 0,00
25.06.2017 04:00 347,85 0,00
25.06.2017 03:00 347,84 0,00
25.06.2017 02:00 347,84 0,00
25.06.2017 01:00 347,84 0,00
25.06.2017 00:00 347,83 0,00
24.06.2017 23:00 347,83 0,00
24.06.2017 22:00 347,83 0,00
24.06.2017 21:00 347,83 0,00
24.06.2017 20:00 347,83 0,00
24.06.2017 19:00 347,83 0,00
24.06.2017 18:00 347,83 0,00
24.06.2017 17:00 347,83 0,00
24.06.2017 16:00 347,83 0,00
24.06.2017 15:00 347,82 0,00
24.06.2017 14:00 347,81 0,00
24.06.2017 13:00 347,82 0,00
24.06.2017 12:00 347,81 0,00
24.06.2017 11:00 347,81 0,00
24.06.2017 10:00 347,81 0,00
24.06.2017 09:00 347,80 0,00
24.06.2017 07:00 347,81 0,00
23.06.2017 07:00 347,90 0,00
22.06.2017 07:00 347,89 0,00
21.06.2017 07:00 348,29 0,00
20.06.2017 07:00 348,24 0,00
19.06.2017 07:00 348,52 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2017 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2017 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015