Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 18.08.2018 00:54
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 18.08.2018 00:54:27
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
18.08.2018 00:50 346,37 0,00
18.08.2018 00:40 346,37 0,00
18.08.2018 00:30 346,37 0,00
18.08.2018 00:20 346,37 0,00
18.08.2018 00:10 346,37 0,00
18.08.2018 00:00 346,37 0,00
17.08.2018 23:00 346,37 0,00
17.08.2018 22:00 346,36 0,00
17.08.2018 21:00 346,36 0,00
17.08.2018 20:00 346,36 0,00
17.08.2018 19:00 346,35 0,00
17.08.2018 18:00 346,35 0,00
17.08.2018 17:00 346,34 0,00
17.08.2018 16:00 346,34 155,50
17.08.2018 15:00 346,37 198,50
17.08.2018 14:00 346,40 201,30
17.08.2018 13:00 346,43 154,48
17.08.2018 12:00 346,45 135,50
17.08.2018 11:00 346,47 132,00
17.08.2018 10:00 346,49 103,50
17.08.2018 09:00 346,52 240,50
17.08.2018 08:00 346,54 152,49
17.08.2018 07:00 346,58 153,60
17.08.2018 06:00 346,60 0,00
17.08.2018 05:00 346,58 0,00
17.08.2018 04:00 346,60 0,00
17.08.2018 03:00 346,59 0,00
17.08.2018 02:00 346,59 0,00
17.08.2018 01:00 346,60 0,00
16.08.2018 07:00 346,66 0,00
15.08.2018 07:00 346,59 0,00
14.08.2018 07:00 346,58 155,51
13.08.2018 07:00 346,86 0,00
12.08.2018 07:00 346,91 0,00
11.08.2018 07:00 346,82 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2018 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2018 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018