Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2017 16:43
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2017 16:43:36
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2017 16:30 345,85 0,00
19.08.2017 16:20 345,85 0,00
19.08.2017 16:10 345,85 0,00
19.08.2017 16:00 345,85 0,00
19.08.2017 15:00 345,84 0,00
19.08.2017 14:00 345,83 0,00
19.08.2017 13:00 345,83 0,00
19.08.2017 12:00 345,83 0,00
19.08.2017 11:00 345,82 0,00
19.08.2017 10:00 345,82 0,00
19.08.2017 09:00 345,82 0,00
19.08.2017 08:00 345,81 0,00
19.08.2017 07:00 345,81 0,00
19.08.2017 06:00 345,81 0,00
19.08.2017 05:00 345,80 0,00
19.08.2017 04:00 345,80 0,00
19.08.2017 03:00 345,80 0,00
19.08.2017 02:00 345,78 0,00
19.08.2017 01:00 345,79 0,00
19.08.2017 00:00 345,78 0,00
18.08.2017 23:00 345,77 0,00
18.08.2017 22:00 345,76 0,00
18.08.2017 21:00 345,76 0,00
18.08.2017 20:00 345,76 0,00
18.08.2017 19:00 345,75 95,50
18.08.2017 18:00 345,77 0,00
18.08.2017 17:00 345,76 0,00
18.08.2017 07:00 345,72 0,00
17.08.2017 07:00 345,96 0,00
16.08.2017 07:00 346,16 0,00
15.08.2017 07:00 346,05 0,00
14.08.2017 07:00 346,12 92,50
13.08.2017 07:00 345,99 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2017 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2017 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015