Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.07.2016 17:49
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 29.07.2016 17:49:12
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
29.07.2016 17:30 349,56 166,92
29.07.2016 17:20 349,56 166,86
29.07.2016 17:10 349,56 165,60
29.07.2016 17:00 349,56 165,03
29.07.2016 16:00 349,58 168,16
29.07.2016 15:00 349,58 166,07
29.07.2016 14:00 349,60 187,54
29.07.2016 13:00 349,60 195,77
29.07.2016 12:00 349,61 195,00
29.07.2016 11:00 349,63 196,00
29.07.2016 10:00 349,62 228,90
29.07.2016 09:00 349,65 230,00
29.07.2016 08:00 349,67 230,00
29.07.2016 07:00 349,69 142,36
29.07.2016 06:00 349,71 0,00
29.07.2016 05:00 349,69 0,00
29.07.2016 04:00 349,66 0,00
29.07.2016 03:00 349,65 0,00
29.07.2016 02:00 349,63 0,00
29.07.2016 01:00 349,60 0,00
29.07.2016 00:00 349,58 120,18
28.07.2016 23:00 349,58 186,04
28.07.2016 22:00 349,59 193,82
28.07.2016 21:00 349,61 200,02
28.07.2016 20:00 349,61 200,57
28.07.2016 19:00 349,63 174,78
28.07.2016 18:00 349,63 173,60
28.07.2016 07:00 349,72 218,59
27.07.2016 07:00 349,57 67,00
26.07.2016 07:00 349,86 250,00
25.07.2016 07:00 349,89 120,19
24.07.2016 07:00 349,44 0,00
23.07.2016 07:00 349,31 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2016 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2016 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015