Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.05.2016 00:25
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 27.05.2016 00:25:30
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
27.05.2016 00:10 349,17 0,00
27.05.2016 00:00 349,17 0,00
26.05.2016 23:00 349,15 0,00
26.05.2016 22:00 349,15 0,00
26.05.2016 21:00 349,15 0,00
26.05.2016 20:00 349,13 0,00
26.05.2016 19:00 349,14 0,00
26.05.2016 18:00 349,13 0,00
26.05.2016 17:00 349,12 0,00
26.05.2016 16:00 349,12 0,00
26.05.2016 15:00 349,11 0,00
26.05.2016 14:00 349,11 0,00
26.05.2016 13:00 349,10 0,00
26.05.2016 12:00 349,09 0,00
26.05.2016 11:00 349,09 0,00
26.05.2016 10:00 349,08 0,00
26.05.2016 09:00 349,08 0,00
26.05.2016 08:00 349,07 0,00
26.05.2016 07:00 349,05 0,00
26.05.2016 06:00 349,06 0,00
26.05.2016 05:00 349,04 0,00
26.05.2016 04:00 349,04 0,00
26.05.2016 03:00 349,03 0,00
26.05.2016 02:00 349,01 0,00
26.05.2016 01:00 349,01 0,00
25.05.2016 07:00 349,13 0,00
24.05.2016 07:00 349,06 89,00
23.05.2016 07:00 349,09 0,00
22.05.2016 07:00 348,97 0,00
21.05.2016 07:00 348,88 0,00
20.05.2016 07:00 348,93 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2016 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2016 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015