Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 22.04.2019 16:17
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 22.04.2019 16:18:06
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
22.04.2019 16:10 348,86 0,00
22.04.2019 16:00 348,86 0,00
22.04.2019 15:00 348,86 0,00
22.04.2019 14:00 348,85 0,00
22.04.2019 13:00 348,84 0,00
22.04.2019 12:00 348,84 0,00
22.04.2019 11:00 348,83 0,00
22.04.2019 10:00 348,83 0,00
22.04.2019 09:00 348,82 0,00
22.04.2019 08:00 348,81 0,00
22.04.2019 07:00 348,81 0,00
22.04.2019 06:00 348,80 0,00
22.04.2019 05:00 348,80 0,00
22.04.2019 04:00 348,79 0,00
22.04.2019 03:00 348,78 0,00
22.04.2019 02:00 348,78 0,00
22.04.2019 01:00 348,77 0,00
22.04.2019 00:00 348,76 0,00
21.04.2019 23:00 348,76 0,00
21.04.2019 22:00 348,75 0,00
21.04.2019 21:00 348,74 0,00
21.04.2019 20:00 348,74 0,00
21.04.2019 19:00 348,73 0,00
21.04.2019 18:00 348,73 0,00
21.04.2019 17:00 348,71 0,00
21.04.2019 07:00 348,66 0,00
20.04.2019 07:00 348,61 89,52
19.04.2019 07:00 348,55 0,00
18.04.2019 07:00 348,58 135,50
17.04.2019 07:00 348,90 155,53
16.04.2019 07:00 348,92 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018