Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.06.2017 08:51
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.06.2017 08:51:43
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.06.2017 08:20 723,95 1,35
25.06.2017 08:10 723,95 1,35
25.06.2017 08:00 723,95 1,35
25.06.2017 07:00 723,95 1,35
25.06.2017 06:00 723,96 1,35
25.06.2017 05:00 723,95 1,35
25.06.2017 04:00 723,95 1,35
25.06.2017 03:00 723,95 1,35
25.06.2017 02:00 723,95 1,35
25.06.2017 01:00 723,96 1,35
25.06.2017 00:00 723,94 1,35
24.06.2017 23:00 723,96 34,45
24.06.2017 22:00 723,95 1,35
24.06.2017 21:00 723,95 1,35
24.06.2017 20:00 723,96 1,35
24.06.2017 19:00 723,96 1,35
24.06.2017 18:00 723,96 1,35
24.06.2017 17:00 723,96 1,41
24.06.2017 16:00 723,96 1,35
24.06.2017 15:00 723,96 1,35
24.06.2017 14:00 723,96 1,35
24.06.2017 13:00 723,97 1,41
24.06.2017 12:00 723,96 1,41
24.06.2017 11:00 723,97 1,41
24.06.2017 10:00 723,96 1,41
24.06.2017 09:00 723,96 1,35
24.06.2017 07:00 723,95 1,35
23.06.2017 07:00 723,95 1,35
22.06.2017 07:00 723,97 1,38
21.06.2017 07:00 723,96 1,38
20.06.2017 07:00 723,95 1,38
19.06.2017 07:00 723,96 1,38
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2017 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2017 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015