Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.04.2018 08:13
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.04.2018 08:13:57
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
21.04.2018 07:40 724,32 0,98
21.04.2018 07:30 724,32 0,98
21.04.2018 07:20 724,31 0,98
21.04.2018 07:10 724,32 0,98
21.04.2018 07:00 724,32 0,98
21.04.2018 06:00 724,31 0,98
21.04.2018 05:00 724,31 0,98
21.04.2018 04:00 724,31 0,98
21.04.2018 03:00 724,31 0,98
21.04.2018 02:00 724,31 0,98
21.04.2018 01:00 724,30 0,98
21.04.2018 00:00 724,31 37,67
20.04.2018 23:00 724,30 43,76
20.04.2018 22:00 724,30 32,18
20.04.2018 21:00 724,31 38,75
20.04.2018 20:00 724,30 35,44
20.04.2018 19:00 724,31 43,66
20.04.2018 18:00 724,31 45,32
20.04.2018 17:00 724,31 27,24
20.04.2018 16:00 724,32 27,62
20.04.2018 15:00 724,32 36,32
20.04.2018 14:00 724,32 42,32
20.04.2018 13:00 724,33 45,48
20.04.2018 12:00 724,33 39,82
20.04.2018 11:00 724,33 45,36
20.04.2018 10:00 724,33 45,74
20.04.2018 09:00 724,33 37,74
20.04.2018 07:00 724,34 2,81
19.04.2018 07:00 724,33 6,91
18.04.2018 07:00 724,34 45,50
17.04.2018 07:00 724,33 41,74
16.04.2018 07:00 724,32 0,98
15.04.2018 07:00 724,28 0,98
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2018 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2018 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015