Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.06.2016 18:35
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 27.06.2016 18:35:30
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
27.06.2016 18:00 724,36
27.06.2016 17:00 724,35
27.06.2016 16:00 724,35
27.06.2016 15:00 724,34
27.06.2016 14:00 724,35
27.06.2016 13:00 724,34
27.06.2016 12:00 724,36
27.06.2016 11:00 724,34
27.06.2016 10:00 724,36
27.06.2016 09:00 724,34
27.06.2016 08:00 724,36
27.06.2016 07:00 724,34
27.06.2016 06:00 724,35
27.06.2016 05:00 724,34
27.06.2016 04:00 724,35
27.06.2016 03:00 724,33
27.06.2016 02:00 724,34
27.06.2016 01:00 724,33
27.06.2016 00:00 724,34
26.06.2016 23:00 724,33
26.06.2016 22:00 724,32
26.06.2016 21:00 724,32
26.06.2016 20:00 724,32
26.06.2016 19:00 724,32
26.06.2016 07:00 724,30
25.06.2016 07:00 724,28
24.06.2016 07:00 724,31
23.06.2016 07:00 724,34
22.06.2016 07:00 724,36
21.06.2016 07:00 724,38
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2016 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2016 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015