Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 11.08.2020 09:11
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 11.08.2020 09:12:05
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
11.08.2020 09:00 724,09 1,48
11.08.2020 08:00 724,09 1,48
11.08.2020 07:00 724,09 1,48
11.08.2020 06:00 724,09 1,48
11.08.2020 05:00 724,09 1,48
11.08.2020 04:00 724,09 1,48
11.08.2020 03:00 724,09 1,48
11.08.2020 02:00 724,09 1,48
11.08.2020 01:00 724,10 1,48
11.08.2020 00:00 724,09 31,92
10.08.2020 23:00 724,09 32,70
10.08.2020 22:00 724,09 26,07
10.08.2020 21:00 724,10 29,93
10.08.2020 20:00 724,10 41,91
10.08.2020 19:00 724,10 36,44
10.08.2020 18:00 724,10 11,31
10.08.2020 17:00 724,10 2,15
10.08.2020 16:00 724,10 2,15
10.08.2020 15:00 724,10 2,15
10.08.2020 14:00 724,10 2,15
10.08.2020 13:00 724,10 2,15
10.08.2020 12:00 724,10 2,15
10.08.2020 11:00 724,10 2,15
10.08.2020 10:00 724,11 34,70
10.08.2020 07:00 724,11 34,34
09.08.2020 07:00 724,10 2,15
08.08.2020 07:00 724,11 1,48
07.08.2020 07:00 724,12 1,48
06.08.2020 07:00 724,15 33,64
05.08.2020 07:00 724,11 1,48
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018