Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.07.2016 18:47
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.07.2016 18:48:00
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.07.2016 18:20 724,42
30.07.2016 18:10 724,42
30.07.2016 18:00 724,42
30.07.2016 17:00 724,43
30.07.2016 16:00 724,43
30.07.2016 15:00 724,43
30.07.2016 14:00 724,43
30.07.2016 13:00 724,44
30.07.2016 12:00 724,44
30.07.2016 11:00 724,44
30.07.2016 10:00 724,44
30.07.2016 09:00 724,44
30.07.2016 08:00 724,44
30.07.2016 07:00 724,44
30.07.2016 06:00 724,44
30.07.2016 05:00 724,43
30.07.2016 04:00 724,44
30.07.2016 03:00 724,43
30.07.2016 02:00 724,43
30.07.2016 01:00 724,43
30.07.2016 00:00 724,42
29.07.2016 23:00 724,43
29.07.2016 22:00 724,43
29.07.2016 21:00 724,43
29.07.2016 20:00 724,44
29.07.2016 19:00 724,44
29.07.2016 07:00 724,46
28.07.2016 07:00 724,48
27.07.2016 07:00 724,44
26.07.2016 07:00 724,45
25.07.2016 07:00 724,46
24.07.2016 07:00 724,43
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2016 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2016 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015