Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.01.2017 03:23
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.01.2017 03:23:26
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.01.2017 03:00 723,18
23.01.2017 02:00 723,18 1,12
23.01.2017 01:00 723,17 1,12
23.01.2017 00:00 723,18 1,12
22.01.2017 23:00 723,18 1,12
22.01.2017 22:00 723,18 1,16
22.01.2017 21:00 723,18 1,16
22.01.2017 20:00 723,18 26,16
22.01.2017 19:00 723,16 41,86
22.01.2017 18:00 723,18 1,12
22.01.2017 17:00 723,19 1,16
22.01.2017 16:00 723,18 1,16
22.01.2017 15:00 723,19 1,16
22.01.2017 14:00 723,18 1,16
22.01.2017 13:00 723,19 1,16
22.01.2017 12:00 723,18 1,16
22.01.2017 11:00 723,18 1,16
22.01.2017 10:00 723,18 1,16
22.01.2017 09:00 723,19 1,16
22.01.2017 08:00 723,18 1,16
22.01.2017 07:00 723,19 1,12
22.01.2017 06:00 723,18 1,16
22.01.2017 05:00 723,18 1,12
22.01.2017 04:00 723,18 1,12
21.01.2017 07:00 723,19 1,12
20.01.2017 07:00 723,22 1,16
19.01.2017 07:00 723,24 1,16
18.01.2017 07:00 723,23 1,16
17.01.2017 07:00 723,25 25,06
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2017 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2017 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015