Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 22.02.2018 11:34
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 22.02.2018 11:34:39
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
22.02.2018 11:10 723,92 44,66
22.02.2018 11:00 723,91 45,03
22.02.2018 10:00 723,92 45,41
22.02.2018 09:00 723,92 45,63
22.02.2018 08:00 723,92 45,54
22.02.2018 07:00 723,93 28,47
22.02.2018 06:00 723,92 0,93
22.02.2018 05:00 723,93 0,93
22.02.2018 04:00 723,93 0,93
22.02.2018 03:00 723,93 0,93
22.02.2018 02:00 723,93 0,93
22.02.2018 01:00 723,93 0,93
22.02.2018 00:00 723,93 0,93
21.02.2018 23:00 723,93 0,93
21.02.2018 22:00 723,92 0,93
21.02.2018 21:00 723,93 28,18
21.02.2018 20:00 723,92 32,67
21.02.2018 19:00 723,93 39,81
21.02.2018 18:00 723,93 36,10
21.02.2018 17:00 723,92 27,70
21.02.2018 16:00 723,94 45,61
21.02.2018 15:00 723,93 28,19
21.02.2018 13:00 723,94 27,55
21.02.2018 12:00 723,94 45,16
21.02.2018 07:00 723,94 8,34
20.02.2018 07:00 723,98 28,13
19.02.2018 07:00 724,00 21,19
18.02.2018 07:00 724,03 27,66
17.02.2018 07:00 724,05 21,81
16.02.2018 07:00 724,06 23,60
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2018 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2018 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015