Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 17.10.2017 22:19
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 17.10.2017 22:19:23
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
17.10.2017 21:50 722,99 1,03
17.10.2017 21:40 722,99 1,03
17.10.2017 21:30 722,99 1,03
17.10.2017 21:20 722,99 1,03
17.10.2017 21:10 722,99 1,03
17.10.2017 21:00 722,99 1,03
17.10.2017 20:00 722,98 1,03
17.10.2017 19:00 722,99 39,53
17.10.2017 18:00 722,98 1,03
17.10.2017 17:00 722,98 1,03
17.10.2017 16:00 722,99 1,03
17.10.2017 15:00 722,98 1,03
17.10.2017 14:00 722,98 1,03
17.10.2017 13:00 722,99 1,03
17.10.2017 12:00 722,99 1,03
17.10.2017 11:00 723,00 29,83
17.10.2017 10:00 722,98 25,03
17.10.2017 09:00 722,99 26,23
17.10.2017 08:00 722,98 7,55
17.10.2017 07:00 722,99 1,03
17.10.2017 06:00 722,99 1,03
17.10.2017 05:00 722,99 1,03
17.10.2017 04:00 722,99 1,03
17.10.2017 03:00 722,99 1,03
17.10.2017 02:00 722,99 1,03
17.10.2017 01:00 722,99 1,03
17.10.2017 00:00 722,99 1,03
16.10.2017 23:00 722,99 1,03
16.10.2017 07:00 722,99 9,03
15.10.2017 07:00 722,99 1,03
14.10.2017 07:00 723,02 1,03
13.10.2017 07:00 723,07 41,48
12.10.2017 07:00 723,07 1,03
11.10.2017 07:00 723,07 9,03
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2017 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2017 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015