Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.08.2016 03:06
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 27.08.2016 03:06:14
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
27.08.2016 02:40 723,93
27.08.2016 02:30 723,93
27.08.2016 02:20 723,93
27.08.2016 02:10 723,93
27.08.2016 02:00 723,93
27.08.2016 01:00 723,93
27.08.2016 00:00 723,93
26.08.2016 23:00 723,93
26.08.2016 22:00 723,93
26.08.2016 21:00 723,93
26.08.2016 20:00 723,93
26.08.2016 19:00 723,94
26.08.2016 18:00 723,94
26.08.2016 17:00 723,94
26.08.2016 16:00 723,94
26.08.2016 15:00 723,94
26.08.2016 14:00 723,94
26.08.2016 13:00 723,94
26.08.2016 12:00 723,95
26.08.2016 11:00 723,94
26.08.2016 10:00 723,95
26.08.2016 09:00 723,95
26.08.2016 08:00 723,96
26.08.2016 07:00 723,95
26.08.2016 06:00 723,95
26.08.2016 05:00 723,96
26.08.2016 04:00 723,95
25.08.2016 07:00 723,96
24.08.2016 07:00 723,98
23.08.2016 07:00 723,99
22.08.2016 07:00 724,00
21.08.2016 07:00 724,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2016 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2016 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015