Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.09.2019 20:45
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.09.2019 20:45:09
VD Kamýk
Tok: Vltava
Koruna hráze: 287,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 279,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 284,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 284,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 282,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
20.09.2019 20:40 282,40 39,70
20.09.2019 20:30 282,43 39,65
20.09.2019 20:20 282,44 39,62
20.09.2019 20:10 282,45 20,84
20.09.2019 20:00 282,44 0,00
20.09.2019 19:00 282,45 0,00
20.09.2019 18:00 282,47 0,00
20.09.2019 17:00 282,50 0,00
20.09.2019 16:00 282,47 0,00
20.09.2019 15:00 282,42 79,49
20.09.2019 14:00 282,54 0,00
20.09.2019 13:00 282,59 0,00
20.09.2019 12:00 282,57 0,00
20.09.2019 11:00 282,53 101,02
20.09.2019 10:00 282,48 150,46
20.09.2019 09:00 282,47 150,36
20.09.2019 08:00 282,52 150,28
20.09.2019 07:00 282,50 79,32
20.09.2019 06:00 282,66 79,19
20.09.2019 05:00 282,80 0,00
20.09.2019 04:00 282,79 0,00
20.09.2019 03:00 282,81 0,00
20.09.2019 02:00 282,84 0,00
20.09.2019 01:00 282,81 0,00
20.09.2019 00:00 282,76 129,18
19.09.2019 23:00 283,12 130,03
19.09.2019 22:00 283,41 155,31
19.09.2019 21:00 283,59 156,15
19.09.2019 07:00 282,54 0,00
18.09.2019 07:00 282,47 0,00
17.09.2019 07:00 282,48 194,49
16.09.2019 07:00 282,46 88,79
15.09.2019 07:00 282,43 0,00
14.09.2019 07:00 282,52 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018