Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 15.11.2019 01:45
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 15.11.2019 01:45:35
VD Kamýk
Tok: Vltava
Koruna hráze: 287,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 279,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 284,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 284,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 282,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
15.11.2019 01:40 283,99 0,00
15.11.2019 01:30 283,99 0,00
15.11.2019 01:00 283,95 0,00
15.11.2019 00:00 284,00 0,00
14.11.2019 23:00 283,99 0,00
14.11.2019 22:00 283,96 69,13
14.11.2019 21:00 284,17 120,90
14.11.2019 20:00 284,31 182,25
14.11.2019 19:00 284,34 182,10
14.11.2019 18:00 284,04 177,14
14.11.2019 17:00 283,37 176,12
14.11.2019 16:00 282,82 96,55
14.11.2019 15:00 282,96 76,62
14.11.2019 14:00 283,11 76,47
14.11.2019 13:00 283,29 76,79
14.11.2019 12:00 283,49 75,61
14.11.2019 11:00 283,60 75,96
14.11.2019 10:00 283,52 75,94
14.11.2019 09:00 283,42 98,07
14.11.2019 08:00 283,44 44,37
14.11.2019 07:00 283,53 0,00
14.11.2019 06:00 283,53 0,00
14.11.2019 05:00 283,48 0,00
14.11.2019 04:00 283,53 0,00
14.11.2019 03:00 283,54 0,00
14.11.2019 02:00 283,51 0,00
13.11.2019 07:00 283,11 0,00
12.11.2019 07:00 282,99 81,03
11.11.2019 07:00 283,11 79,04
10.11.2019 07:00 283,34 4,76
09.11.2019 07:00 283,32 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018