Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 17.07.2019 07:16
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 17.07.2019 07:16:43
VD Kamýk
Tok: Vltava
Koruna hráze: 287,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 279,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 284,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 284,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 282,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
17.07.2019 07:00 282,38 0,00
17.07.2019 06:00 282,38 0,00
17.07.2019 05:00 282,38 0,00
17.07.2019 04:00 282,39 0,00
17.07.2019 03:00 282,38 0,00
17.07.2019 02:00 282,40 0,00
17.07.2019 01:00 282,39 0,00
17.07.2019 00:00 282,39 0,00
16.07.2019 23:00 282,41 0,00
16.07.2019 22:00 282,40 0,00
16.07.2019 21:00 282,41 0,00
16.07.2019 20:00 282,41 49,64
16.07.2019 19:00 282,53 0,00
16.07.2019 18:00 282,53 0,00
16.07.2019 17:00 282,53 0,00
16.07.2019 16:00 282,54 0,00
16.07.2019 15:00 282,56 0,00
16.07.2019 14:00 282,54 0,00
16.07.2019 13:00 282,54 0,00
16.07.2019 12:00 282,55 0,00
16.07.2019 11:00 282,57 0,00
16.07.2019 10:00 282,60 0,00
16.07.2019 09:00 282,54 0,00
16.07.2019 08:00 282,55 0,00
16.07.2019 07:00 282,39 0,00
15.07.2019 07:00 282,44 3,75
14.07.2019 07:00 283,84 0,00
13.07.2019 07:00 282,38 0,00
12.07.2019 07:00 283,27 0,00
11.07.2019 07:00 283,45 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018