Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 21:12
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 21:12:38
VD Kamýk
Tok: Vltava
Koruna hráze: 287,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 279,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 284,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 284,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 282,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 20:50 282,76 0,00
30.05.2020 20:40 282,74 0,00
30.05.2020 20:30 282,67 0,00
30.05.2020 20:20 282,58 0,00
30.05.2020 20:10 282,59 0,00
30.05.2020 20:00 282,56 0,00
30.05.2020 19:00 282,56 0,00
30.05.2020 18:00 282,56 0,00
30.05.2020 17:00 282,58 0,00
30.05.2020 16:00 282,57 0,00
30.05.2020 15:00 282,51 0,00
30.05.2020 14:00 282,60 148,73
30.05.2020 13:00 282,72 0,00
30.05.2020 12:00 282,73 0,00
30.05.2020 11:00 282,73 0,00
30.05.2020 10:00 282,72 0,00
30.05.2020 09:00 282,71 0,00
30.05.2020 08:00 282,71 0,00
30.05.2020 07:00 282,70 0,00
30.05.2020 06:00 282,70 0,00
30.05.2020 05:00 282,71 0,00
30.05.2020 04:00 282,69 0,00
30.05.2020 03:00 282,69 0,00
30.05.2020 02:00 282,69 0,00
30.05.2020 01:00 282,70 0,00
30.05.2020 00:00 282,67 0,00
29.05.2020 23:00 282,67 0,00
29.05.2020 22:00 282,68 0,00
29.05.2020 07:00 282,46 229,47
28.05.2020 07:00 282,55 49,73
27.05.2020 07:00 282,93 83,96
26.05.2020 07:00 282,51 49,04
25.05.2020 07:00 282,57 0,00
24.05.2020 07:00 282,48 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018