Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.03.2021 10:00
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.03.2021 10:00:45
VD Nýrsko
Tok: Úhlava
Koruna hráze: 525,21 [m n.m.]
Kóta přelivu: 523,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 524,25 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 521,55 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 501,20 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.03.2021 09:50 520,11
07.03.2021 09:40 520,11 1,59
07.03.2021 09:30 520,11 1,59
07.03.2021 09:20 520,11 1,59
07.03.2021 09:10 520,11 1,59
07.03.2021 09:00 520,11 1,57
07.03.2021 08:00 520,11 1,59
07.03.2021 07:00 520,11 1,59
07.03.2021 06:00 520,11 1,59
07.03.2021 05:00 520,12 1,59
07.03.2021 04:00 520,12 1,59
07.03.2021 03:00 520,12 1,59
07.03.2021 02:00 520,12 1,59
07.03.2021 01:00 520,12 1,57
07.03.2021 00:00 520,12 1,59
06.03.2021 23:00 520,12 1,57
06.03.2021 22:00 520,12 1,59
06.03.2021 21:00 520,12 1,59
06.03.2021 20:00 520,12 1,59
06.03.2021 19:00 520,12 1,60
06.03.2021 18:00 520,12 1,59
06.03.2021 17:00 520,12 1,59
06.03.2021 16:00 520,12 1,59
06.03.2021 15:00 520,13 1,59
06.03.2021 14:00 520,13 1,59
06.03.2021 13:00 520,13 1,59
06.03.2021 12:00 520,13 1,59
06.03.2021 11:00 520,13 1,60
06.03.2021 07:00 520,13 1,59
05.03.2021 07:00 520,14 1,59
04.03.2021 07:00 520,13 1,59
03.03.2021 07:00 520,15 1,59
02.03.2021 07:00 520,16 1,59
01.03.2021 07:00 520,17 1,62
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018