Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.04.2019 16:13
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.04.2019 16:14:30
VD Nýrsko
Tok: Úhlava
Koruna hráze: 525,21 [m n.m.]
Kóta přelivu: 523,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 524,25 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 521,55 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 501,20 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.04.2019 16:00 521,16
25.04.2019 15:00 521,16 1,53
25.04.2019 14:00 521,16 1,51
25.04.2019 13:00 521,16 1,54
25.04.2019 12:00 521,16 1,53
25.04.2019 11:00 521,17 1,53
25.04.2019 10:00 521,16 1,53
25.04.2019 09:00 521,17 1,51
25.04.2019 08:00 521,17 1,51
25.04.2019 07:00 521,17 1,51
25.04.2019 06:00 521,17 1,53
25.04.2019 05:00 521,17 1,51
25.04.2019 04:00 521,17 1,51
25.04.2019 03:00 521,17 1,51
25.04.2019 02:00 521,16 1,51
25.04.2019 01:00 521,17 1,51
25.04.2019 00:00 521,17 1,53
24.04.2019 23:00 521,17 1,53
24.04.2019 22:00 521,17 1,53
24.04.2019 21:00 521,17 1,51
24.04.2019 20:00 521,17 1,53
24.04.2019 19:00 521,17 1,51
24.04.2019 18:00 521,17 1,53
24.04.2019 17:00 521,17 1,66
24.04.2019 07:00 521,17 1,66
23.04.2019 07:00 521,18 1,66
22.04.2019 07:00 521,19 1,66
21.04.2019 07:00 521,19 1,66
20.04.2019 07:00 521,19 1,65
19.04.2019 07:00 521,19 1,65
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018