Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 18.02.2019 01:18
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 18.02.2019 01:19:37
VD Nýrsko
Tok: Úhlava
Koruna hráze: 525,21 [m n.m.]
Kóta přelivu: 523,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 524,25 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 521,55 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 501,20 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
18.02.2019 01:10 518,56
18.02.2019 01:00 518,56
18.02.2019 00:00 518,56 0,81
17.02.2019 23:00 518,56 0,82
17.02.2019 22:00 518,56 0,82
17.02.2019 21:00 518,56 0,81
17.02.2019 20:00 518,56 0,82
17.02.2019 19:00 518,56 0,82
17.02.2019 18:00 518,56 0,82
17.02.2019 17:00 518,55 0,82
17.02.2019 16:00 518,55 0,81
17.02.2019 15:00 518,55 0,82
17.02.2019 14:00 518,55 0,82
17.02.2019 13:00 518,55 0,82
17.02.2019 12:00 518,55 0,81
17.02.2019 11:00 518,55 0,82
17.02.2019 10:00 518,55 0,82
17.02.2019 09:00 518,55 0,82
17.02.2019 08:00 518,55 0,81
17.02.2019 07:00 518,55 0,81
17.02.2019 06:00 518,55 0,82
17.02.2019 05:00 518,55 0,82
17.02.2019 04:00 518,54 0,82
17.02.2019 03:00 518,54 0,82
17.02.2019 02:00 518,54 0,82
16.02.2019 07:00 518,53 0,82
15.02.2019 07:00 518,52 1,68
14.02.2019 07:00 518,58 1,68
13.02.2019 07:00 518,64 1,68
12.02.2019 07:00 518,68 1,68
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018