Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2019 14:27
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2019 14:27:46
VD Nýrsko
Tok: Úhlava
Koruna hráze: 525,21 [m n.m.]
Kóta přelivu: 523,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 524,25 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 521,55 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 501,20 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2019 14:20 520,26
19.08.2019 14:10 520,26 0,50
19.08.2019 14:00 520,26 0,50
19.08.2019 13:00 520,26 0,50
19.08.2019 12:00 520,26 0,50
19.08.2019 11:00 520,26 0,50
19.08.2019 10:00 520,26 0,47
19.08.2019 09:00 520,26 0,47
19.08.2019 08:00 520,26 0,47
19.08.2019 07:00 520,26 0,47
19.08.2019 06:00 520,26 0,47
19.08.2019 05:00 520,25 0,47
19.08.2019 04:00 520,25 0,47
19.08.2019 03:00 520,25 0,51
19.08.2019 02:00 520,25 0,51
19.08.2019 01:00 520,25 0,50
19.08.2019 00:00 520,25 0,50
18.08.2019 23:00 520,25 0,51
18.08.2019 22:00 520,25 0,51
18.08.2019 21:00 520,25 0,50
18.08.2019 20:00 520,25 0,50
18.08.2019 19:00 520,25 0,51
18.08.2019 18:00 520,26 0,50
18.08.2019 17:00 520,26 0,51
18.08.2019 16:00 520,26 0,51
18.08.2019 15:00 520,26 0,50
18.08.2019 07:00 520,26 0,50
17.08.2019 07:00 520,26 0,50
16.08.2019 07:00 520,27 0,50
15.08.2019 07:00 520,27 0,50
14.08.2019 07:00 520,28 0,51
13.08.2019 07:00 520,28 0,50
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018