Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2020 10:30
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2020 10:30:59
VD Trnávka
Tok: Trnava
Koruna hráze: 417,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 413,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 414,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 413,20 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 412,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2020 10:20 412,94 1,90
24.10.2020 10:10 412,94 1,91
24.10.2020 10:00 412,94 1,93
24.10.2020 09:00 412,94 1,90
24.10.2020 08:00 412,94 1,90
24.10.2020 07:00 412,94 1,90
24.10.2020 06:00 412,94 1,90
24.10.2020 05:00 412,94 1,90
24.10.2020 04:00 412,94 1,90
24.10.2020 03:00 412,95 1,91
24.10.2020 02:00 412,95 1,91
24.10.2020 01:00 412,95 1,90
24.10.2020 00:00 412,95 1,90
23.10.2020 23:00 412,95 1,90
23.10.2020 22:00 412,95 1,90
23.10.2020 21:00 412,95 1,90
23.10.2020 20:00 412,95 1,91
23.10.2020 19:00 412,95 1,90
23.10.2020 18:00 412,95 1,90
23.10.2020 17:00 412,95 1,90
23.10.2020 16:00 412,95 1,90
23.10.2020 15:00 412,95 1,90
23.10.2020 14:00 412,95 1,91
23.10.2020 13:00 412,95 1,88
23.10.2020 12:00 412,95 1,88
23.10.2020 11:00 412,95 1,90
23.10.2020 07:00 412,96 1,93
22.10.2020 07:00 412,97 1,91
21.10.2020 07:00 412,97 1,93
20.10.2020 07:00 412,98 2,00
19.10.2020 07:00 413,00
18.10.2020 07:00 413,02
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018