Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2019 14:16
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2019 14:17:03
VD Trnávka
Tok: Trnava
Koruna hráze: 417,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 413,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 414,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 413,20 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 412,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2019 14:10 412,70 0,68
19.08.2019 14:00 412,70 0,68
19.08.2019 13:00 412,70 0,68
19.08.2019 12:00 412,70 0,67
19.08.2019 11:00 412,70 0,67
19.08.2019 10:00 412,70 0,67
19.08.2019 09:00 412,71 0,69
19.08.2019 08:00 412,71 0,70
19.08.2019 07:00 412,71 0,69
19.08.2019 06:00 412,71 0,70
19.08.2019 05:00 412,71 0,69
19.08.2019 04:00 412,72 0,69
19.08.2019 03:00 412,71 0,70
19.08.2019 02:00 412,72 0,70
19.08.2019 01:00 412,72 0,69
19.08.2019 00:00 412,72 0,70
18.08.2019 23:00 412,72 0,70
18.08.2019 22:00 412,72 0,68
18.08.2019 21:00 412,73 0,69
18.08.2019 20:00 412,73 0,69
18.08.2019 19:00 412,73 0,70
18.08.2019 18:00 412,73 0,68
18.08.2019 17:00 412,73 0,69
18.08.2019 16:00 412,74 0,69
18.08.2019 15:00 412,73 0,68
18.08.2019 07:00 412,75 0,69
17.08.2019 07:00 412,78 0,69
16.08.2019 07:00 412,82 0,68
15.08.2019 07:00 412,85 0,62
14.08.2019 07:00 412,87 0,62
13.08.2019 07:00 412,87 0,45
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018