Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 08.07.2020 08:36
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 08.07.2020 08:36:41
VD Trnávka
Tok: Trnava
Koruna hráze: 417,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 413,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 414,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 413,20 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 412,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
08.07.2020 08:30 412,91 1,72
08.07.2020 08:20 412,91 1,70
08.07.2020 08:10 412,91 1,69
08.07.2020 08:00 412,91 1,69
08.07.2020 07:00 412,91 1,67
08.07.2020 06:00 412,91 1,67
08.07.2020 05:00 412,91 1,67
08.07.2020 04:00 412,92 1,69
08.07.2020 03:00 412,92 1,69
08.07.2020 02:00 412,92 1,69
08.07.2020 01:00 412,92 1,69
08.07.2020 00:00 412,92 1,69
07.07.2020 23:00 412,93 1,70
07.07.2020 22:00 412,93 1,69
07.07.2020 21:00 412,93 1,67
07.07.2020 20:00 412,93 1,67
07.07.2020 19:00 412,93 1,70
07.07.2020 18:00 412,93 1,67
07.07.2020 17:00 412,93 1,67
07.07.2020 16:00 412,93 1,66
07.07.2020 15:00 412,94 1,70
07.07.2020 14:00 412,94 1,69
07.07.2020 13:00 412,94 1,69
07.07.2020 12:00 412,94 1,67
07.07.2020 11:00 412,94 1,67
07.07.2020 10:00 412,94 1,67
07.07.2020 09:00 412,95 1,69
07.07.2020 07:00 412,95 1,67
06.07.2020 07:00 412,97 1,58
05.07.2020 07:00 412,99 1,93
04.07.2020 07:00 413,00 2,39
03.07.2020 07:00 413,02 2,55
02.07.2020 07:00 413,03 3,15
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018