Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.04.2019 16:05
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.04.2019 16:05:38
VD Trnávka
Tok: Trnava
Koruna hráze: 417,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 413,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 414,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 413,20 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 412,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.04.2019 16:00 412,92 1,05
25.04.2019 15:00 412,92 1,05
25.04.2019 14:00 412,92 1,04
25.04.2019 13:00 412,91 1,05
25.04.2019 12:00 412,91 1,04
25.04.2019 11:00 412,92 1,05
25.04.2019 10:00 412,91 1,05
25.04.2019 09:00 412,91 1,05
25.04.2019 08:00 412,92 1,05
25.04.2019 07:00 412,92 1,05
25.04.2019 06:00 412,92 1,05
25.04.2019 05:00 412,92 1,06
25.04.2019 04:00 412,92 1,05
25.04.2019 03:00 412,92 1,05
25.04.2019 02:00 412,92 1,06
25.04.2019 01:00 412,92 1,05
25.04.2019 00:00 412,92 1,05
24.04.2019 23:00 412,92 1,06
24.04.2019 22:00 412,92 1,06
24.04.2019 21:00 412,92 1,05
24.04.2019 20:00 412,92 1,05
24.04.2019 19:00 412,93 1,05
24.04.2019 18:00 412,92 1,06
24.04.2019 17:00 412,93 1,05
24.04.2019 07:00 412,93 1,05
23.04.2019 07:00 412,94 1,03
22.04.2019 07:00 412,95 1,04
21.04.2019 07:00 412,95 1,04
20.04.2019 07:00 412,95 1,16
19.04.2019 07:00 412,96 1,16
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018