Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.07.2020 12:49
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.07.2020 12:49:51
VD Staviště
Tok: Staviště
Koruna hráze: 582,40 [m n.m.]
Kóta přelivu: 580,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 581,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 580,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 574,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Porucha čidla, ručně zadané hodnoty kóty hladiny platné od 20.6.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.07.2020 07:00 580,62
08.07.2020 07:00 580,62
07.07.2020 07:00 580,62
03.07.2020 07:00 580,63
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018