Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.07.2020 13:10
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.07.2020 13:10:40
VD Žlutice
Tok: Střela
Koruna hráze: 510,83 [m n.m.]
Kóta přelivu: 507,95 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 509,72 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 507,05 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 493,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.07.2020 13:00 506,72 0,60
09.07.2020 12:00 506,72 0,59
09.07.2020 11:00 506,72 0,59
09.07.2020 10:00 506,73 0,59
09.07.2020 09:00 506,73 0,58
09.07.2020 08:00 506,73 0,59
09.07.2020 07:00 506,73 0,59
09.07.2020 06:00 506,73 0,59
09.07.2020 05:00 506,73 0,59
09.07.2020 04:00 506,74 0,59
09.07.2020 03:00 506,74 0,59
09.07.2020 02:00 506,74 0,59
09.07.2020 01:00 506,74 0,59
09.07.2020 00:00 506,74 0,58
08.07.2020 23:00 506,74 0,59
08.07.2020 22:00 506,74 0,61
08.07.2020 21:00 506,74 0,59
08.07.2020 20:00 506,75 0,58
08.07.2020 19:00 506,75 0,58
08.07.2020 18:00 506,75 0,59
08.07.2020 17:00 506,75 0,59
08.07.2020 16:00 506,75 0,59
08.07.2020 15:00 506,75 0,60
08.07.2020 14:00 506,75 0,59
08.07.2020 07:00 506,76 0,58
07.07.2020 07:00 506,80 0,58
06.07.2020 07:00 506,84 0,57
05.07.2020 07:00 506,88 0,58
04.07.2020 07:00 506,91 0,57
03.07.2020 07:00 506,94 0,58
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018