Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 11.08.2020 09:19
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 11.08.2020 09:20:12
VD Strž
Tok: Stržský potok
Koruna hráze: 590,21 [m n.m.]
Kóta přelivu: 588,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 589,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 588,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 586,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
11.08.2020 09:00 588,62
11.08.2020 08:00 588,62
11.08.2020 07:00 588,62
11.08.2020 06:00 588,62
11.08.2020 05:00 588,62
11.08.2020 04:00 588,62
11.08.2020 03:00 588,62
11.08.2020 02:00 588,62
11.08.2020 01:00 588,62
11.08.2020 00:00 588,62
10.08.2020 23:00 588,62
10.08.2020 22:00 588,62
10.08.2020 21:00 588,62
10.08.2020 20:00 588,62
10.08.2020 19:00 588,62
10.08.2020 18:00 588,62
10.08.2020 17:00 588,62
10.08.2020 16:00 588,62
10.08.2020 15:00 588,62
10.08.2020 14:00 588,62
10.08.2020 13:00 588,62
10.08.2020 12:00 588,62
10.08.2020 11:00 588,62
10.08.2020 10:00 588,62
10.08.2020 07:00 588,62
09.08.2020 07:00 588,62
08.08.2020 07:00 588,63
07.08.2020 07:00 588,63
06.08.2020 07:00 588,64
05.08.2020 07:00 588,65
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018