Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.06.2020 08:54
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.06.2020 08:54:52
VD Strž
Tok: Stržský potok
Koruna hráze: 590,21 [m n.m.]
Kóta přelivu: 588,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 589,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 588,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 586,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.06.2020 07:30 588,62
03.06.2020 07:20 588,62
03.06.2020 07:10 588,61
03.06.2020 07:00 588,62
03.06.2020 06:00 588,62
03.06.2020 05:00 588,62
03.06.2020 04:00 588,62
03.06.2020 03:00 588,62
03.06.2020 02:00 588,62
03.06.2020 01:00 588,62
03.06.2020 00:00 588,62
02.06.2020 23:00 588,62
02.06.2020 22:00 588,62
02.06.2020 21:00 588,61
02.06.2020 20:00 588,61
02.06.2020 19:00 588,61
02.06.2020 18:00 588,61
02.06.2020 17:00 588,61
02.06.2020 16:00 588,61
02.06.2020 15:00 588,61
02.06.2020 14:00 588,61
02.06.2020 13:00 588,62
02.06.2020 12:00 588,61
02.06.2020 11:00 588,62
02.06.2020 10:00 588,61
02.06.2020 09:00 588,62
02.06.2020 07:00 588,62
01.06.2020 07:00 588,61
31.05.2020 07:00 588,62
30.05.2020 07:00 588,62
29.05.2020 07:00 588,62
28.05.2020 07:00 588,62
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018