Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 08.07.2020 10:12
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 08.07.2020 10:12:22
VD Němčice
Tok: Sedlický potok
Koruna hráze: 387,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 385,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 386,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 385,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 384,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Porucha čidla, ručně zadané hodnoty kóty hladiny platné od 20.6.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
08.07.2020 09:50 0,14
08.07.2020 09:40 0,14
08.07.2020 09:30 0,15
08.07.2020 09:20 0,15
08.07.2020 09:10 0,15
08.07.2020 09:00 0,14
08.07.2020 08:00 0,16
08.07.2020 07:00 385,02 0,15
08.07.2020 06:00 0,13
08.07.2020 05:00 0,14
08.07.2020 04:00 0,15
08.07.2020 03:00 0,14
08.07.2020 02:00 0,13
08.07.2020 01:00 0,13
08.07.2020 00:00 0,14
07.07.2020 23:00 0,13
07.07.2020 22:00 0,13
07.07.2020 21:00 0,14
07.07.2020 20:00 0,14
07.07.2020 19:00 0,14
07.07.2020 18:00 0,13
07.07.2020 17:00 0,14
07.07.2020 16:00 0,15
07.07.2020 15:00 0,15
07.07.2020 14:00 0,15
07.07.2020 13:00 0,15
07.07.2020 12:00 0,15
07.07.2020 11:00 0,16
07.07.2020 07:00 385,02 0,16
06.07.2020 07:00 385,02 0,17
05.07.2020 07:00 385,02 0,20
04.07.2020 07:00 385,03 0,24
03.07.2020 07:00 385,03 0,27
02.07.2020 07:00 385,03 0,27
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018