Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.04.2019 06:26
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.04.2019 06:27:00
VD Němčice
Tok: Sedlický potok
Koruna hráze: 387,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 385,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 386,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 385,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 384,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.04.2019 06:20 384,98
25.04.2019 06:10 384,98
25.04.2019 06:00 384,98
25.04.2019 05:00 384,98 0,10
25.04.2019 04:00 384,98 0,10
25.04.2019 03:00 384,98 0,10
25.04.2019 02:00 384,98 0,10
25.04.2019 01:00 384,97 0,10
25.04.2019 00:00 384,98 0,10
24.04.2019 23:00 384,97 0,10
24.04.2019 22:00 384,98 0,10
24.04.2019 21:00 384,97 0,11
24.04.2019 20:00 384,98 0,11
24.04.2019 19:00 384,97 0,11
24.04.2019 18:00 384,97 0,09
24.04.2019 17:00 384,98 0,11
24.04.2019 16:00 384,98 0,10
24.04.2019 15:00 384,98 0,11
24.04.2019 14:00 384,98 0,12
24.04.2019 13:00 384,98 0,09
24.04.2019 12:00 384,98 0,12
24.04.2019 11:00 384,98 0,11
24.04.2019 10:00 384,98 0,10
24.04.2019 09:00 384,98 0,12
24.04.2019 08:00 384,98 0,10
24.04.2019 07:00 384,98 0,12
23.04.2019 07:00 384,98 0,11
22.04.2019 07:00 384,97 0,07
21.04.2019 07:00 384,98 0,09
20.04.2019 07:00 384,98 0,10
19.04.2019 07:00 384,99 0,12
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018