Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2019 14:51
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2019 14:52:24
VD Němčice
Tok: Sedlický potok
Koruna hráze: 387,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 385,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 386,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 385,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 384,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2019 14:40 384,92
19.08.2019 14:30 384,92 0,02
19.08.2019 14:20 384,92 0,02
19.08.2019 14:10 384,92 0,02
19.08.2019 14:00 384,92 0,02
19.08.2019 13:00 384,92 0,02
19.08.2019 12:00 384,92 0,02
19.08.2019 11:00 384,92 0,02
19.08.2019 10:00 384,92 0,02
19.08.2019 09:00 384,92 0,02
19.08.2019 08:00 384,92 0,02
19.08.2019 07:00 384,92 0,02
19.08.2019 06:00 384,92 0,02
19.08.2019 05:00 384,92 0,02
19.08.2019 04:00 384,92 0,02
19.08.2019 03:00 384,92 0,02
19.08.2019 02:00 384,92 0,02
19.08.2019 01:00 384,92 0,02
19.08.2019 00:00 384,92 0,02
18.08.2019 23:00 384,92 0,02
18.08.2019 22:00 384,92 0,02
18.08.2019 21:00 384,92 0,02
18.08.2019 20:00 384,92 0,02
18.08.2019 19:00 384,92 0,02
18.08.2019 18:00 384,92 0,02
18.08.2019 17:00 384,92 0,02
18.08.2019 16:00 384,92 0,02
18.08.2019 15:00 384,92 0,02
18.08.2019 07:00 384,92 0,02
17.08.2019 07:00 384,92 0,02
16.08.2019 07:00 384,92 0,02
15.08.2019 07:00 384,92 0,03
14.08.2019 07:00 384,92 0,03
13.08.2019 07:00 384,93 0,05
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018