Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.07.2020 12:42
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.07.2020 12:42:52
VD Karhof
Tok: Studenský potok
Koruna hráze: 669,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 668,40 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 669,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 668,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 666,80 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.07.2020 12:30 668,40
09.07.2020 12:20 668,40
09.07.2020 12:10 668,40
09.07.2020 12:00 668,40
09.07.2020 11:00 668,40
09.07.2020 10:00 668,40
09.07.2020 09:00 668,40
09.07.2020 08:00 668,40
09.07.2020 07:00 668,40
09.07.2020 06:00 668,40
09.07.2020 05:00 668,40
09.07.2020 04:00 668,40
09.07.2020 03:00 668,40
09.07.2020 02:00 668,39
09.07.2020 01:00 668,39
09.07.2020 00:00 668,39
08.07.2020 23:00 668,39
08.07.2020 22:00 668,39
08.07.2020 21:00 668,39
08.07.2020 20:00 668,39
08.07.2020 19:00 668,39
08.07.2020 18:00 668,39
08.07.2020 17:00 668,39
08.07.2020 16:00 668,39
08.07.2020 15:00 668,39
08.07.2020 14:00 668,39
08.07.2020 13:00 668,39
08.07.2020 07:00 668,40
07.07.2020 07:00 668,40
06.07.2020 07:00 668,41
05.07.2020 07:00 668,41
04.07.2020 07:00 668,42
03.07.2020 07:00 668,42
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018