Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.07.2020 13:08
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.07.2020 13:08:55
VD Suchomasty
Tok: Suchomastský potok
Koruna hráze: 261,65 [m n.m.]
Kóta přelivu: 260,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 260,90 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 260,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 249,80 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.07.2020 13:00 260,09 0,04
09.07.2020 12:00 260,09 0,04
09.07.2020 11:00 260,09 0,04
09.07.2020 10:00 260,09 0,04
09.07.2020 09:00 260,09 0,04
09.07.2020 08:00 260,09 0,04
09.07.2020 07:00 260,09 0,04
09.07.2020 06:00 260,09 0,04
09.07.2020 05:00 260,09 0,04
09.07.2020 04:00 260,09 0,04
09.07.2020 03:00 260,09 0,04
09.07.2020 02:00 260,09 0,05
09.07.2020 01:00 260,09 0,05
09.07.2020 00:00 260,09 0,05
08.07.2020 23:00 260,09 0,05
08.07.2020 22:00 260,09 0,05
08.07.2020 21:00 260,09 0,05
08.07.2020 20:00 260,09 0,05
08.07.2020 19:00 260,09 0,04
08.07.2020 18:00 260,09 0,04
08.07.2020 17:00 260,09 0,03
08.07.2020 16:00 260,09 0,03
08.07.2020 15:00 260,09 0,03
08.07.2020 14:00 260,09 0,03
08.07.2020 07:00 260,09 0,03
07.07.2020 07:00 260,09 0,03
06.07.2020 07:00 260,09 0,03
05.07.2020 07:00 260,09 0,03
04.07.2020 07:00 260,09 0,03
03.07.2020 07:00 260,09 0,04
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018