Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 11.08.2020 10:01
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 11.08.2020 10:01:53
VD Pilská u Žďáru
Tok: Sázava
Koruna hráze: 578,31 [m n.m.]
Kóta přelivu: 576,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 577,30 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 576,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 571,80 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
11.08.2020 09:50 576,59
11.08.2020 09:40 576,59
11.08.2020 09:30 576,59
11.08.2020 09:20 576,59
11.08.2020 09:10 576,59
11.08.2020 09:00 576,59
11.08.2020 08:00 576,59
11.08.2020 07:00 576,59
11.08.2020 06:00 576,59
11.08.2020 05:00 576,59
11.08.2020 04:00 576,59
11.08.2020 03:00 576,59
11.08.2020 02:00 576,59
11.08.2020 01:00 576,59
11.08.2020 00:00 576,59
10.08.2020 23:00 576,59
10.08.2020 22:00 576,59
10.08.2020 21:00 576,59
10.08.2020 20:00 576,59
10.08.2020 19:00 576,59
10.08.2020 18:00 576,59
10.08.2020 17:00 576,59
10.08.2020 16:00 576,59
10.08.2020 15:00 576,59
10.08.2020 14:00 576,59
10.08.2020 13:00 576,59
10.08.2020 12:00 576,59
10.08.2020 11:00 576,59
10.08.2020 07:00 576,59
09.08.2020 07:00 576,60
08.08.2020 07:00 576,60
07.08.2020 07:00 576,61
06.08.2020 07:00 576,61
05.08.2020 07:00 576,62
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018