Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 11.08.2020 09:09
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 11.08.2020 09:09:23
VD České Údolí
Tok: Radbuza
Koruna hráze: 315,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 310,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 315,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 313,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 310,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
11.08.2020 09:00 313,60 1,15
11.08.2020 08:00 313,60 1,16
11.08.2020 07:00 313,60 1,16
11.08.2020 06:00 313,60 1,17
11.08.2020 05:00 313,60 1,17
11.08.2020 04:00 313,60 1,17
11.08.2020 03:00 313,60 1,18
11.08.2020 02:00 313,61 1,19
11.08.2020 01:00 313,60 1,19
11.08.2020 00:00 313,60 1,18
10.08.2020 23:00 313,60 1,18
10.08.2020 22:00 313,61 1,19
10.08.2020 21:00 313,60 1,20
10.08.2020 20:00 313,61 1,22
10.08.2020 19:00 313,60 1,21
10.08.2020 18:00 313,60 1,20
10.08.2020 17:00 313,60 1,21
10.08.2020 15:00 313,61 1,21
10.08.2020 14:00 313,61 1,22
10.08.2020 13:00 313,61 1,22
10.08.2020 12:00 313,60 1,22
10.08.2020 11:00 313,61 1,22
10.08.2020 10:00 313,60 1,22
10.08.2020 07:00 313,61 1,22
09.08.2020 07:00 313,61 1,41
08.08.2020 07:00 313,61 1,58
07.08.2020 07:00 313,61 3,14
06.08.2020 07:00 313,61 6,69
05.08.2020 07:00 313,68 8,26
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018