Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.06.2020 10:02
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.06.2020 10:02:18
VD Pilská (u Příbramě)
Tok: Pilský potok
Koruna hráze: 673,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 671,38 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 672,70 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 671,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 661,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.06.2020 09:50 669,87
03.06.2020 09:40 669,87
03.06.2020 09:30 669,87
03.06.2020 09:20 669,87
03.06.2020 09:10 669,87
03.06.2020 09:00 669,87
03.06.2020 08:00 669,87
03.06.2020 07:00 669,87
03.06.2020 06:00 669,87
03.06.2020 05:00 669,87
03.06.2020 04:00 669,86
03.06.2020 03:00 669,87
03.06.2020 02:00 669,87
03.06.2020 01:00 669,86
03.06.2020 00:00 669,87
02.06.2020 23:00 669,87
02.06.2020 22:00 669,86
02.06.2020 21:00 669,86
02.06.2020 20:00 669,86
02.06.2020 19:00 669,86
02.06.2020 18:00 669,87
02.06.2020 17:00 669,87
02.06.2020 16:00 669,87
02.06.2020 15:00 669,87
02.06.2020 14:00 669,87
02.06.2020 13:00 669,87
02.06.2020 12:00 669,87
02.06.2020 11:00 669,87
02.06.2020 07:00 669,87
01.06.2020 07:00 669,89
31.05.2020 07:00 669,90
30.05.2020 07:00 669,91
29.05.2020 07:00 669,93
28.05.2020 07:00 669,93
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018