Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.06.2020 09:37
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.06.2020 09:37:52
VD Obecnice
Tok: Obecnický potok
Koruna hráze: 566,05 [m n.m.]
Kóta přelivu: 564,55 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 565,87 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 564,55 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 555,65 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.06.2020 09:20 563,93
03.06.2020 09:10 563,93
03.06.2020 09:00 563,93
03.06.2020 08:00 563,93
03.06.2020 07:00 563,93
03.06.2020 06:00 563,93
03.06.2020 05:00 563,93
03.06.2020 04:00 563,93
03.06.2020 03:00 563,93
03.06.2020 02:00 563,93
03.06.2020 01:00 563,93
03.06.2020 00:00 563,93
02.06.2020 23:00 563,93
02.06.2020 22:00 563,93
02.06.2020 21:00 563,93
02.06.2020 20:00 563,93
02.06.2020 19:00 563,93
02.06.2020 18:00 563,93
02.06.2020 17:00 563,94
02.06.2020 16:00 563,94
02.06.2020 15:00 563,94
02.06.2020 14:00 563,94
02.06.2020 13:00 563,94
02.06.2020 12:00 563,94
02.06.2020 11:00 563,94
02.06.2020 10:00 563,94
02.06.2020 07:00 563,94
01.06.2020 07:00 563,95
31.05.2020 07:00 563,96
30.05.2020 07:00 563,97
29.05.2020 07:00 563,97
28.05.2020 07:00 563,96
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018