Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.07.2020 12:15
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.07.2020 12:15:21
VD Lučina
Tok: Mže
Koruna hráze: 535,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 533,25 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 534,68 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 532,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 523,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.07.2020 12:10 531,29
09.07.2020 12:00 531,30
09.07.2020 11:00 531,30 0,56
09.07.2020 10:00 531,30 0,56
09.07.2020 09:00 531,30 0,56
09.07.2020 08:00 531,30 0,56
09.07.2020 07:00 531,30 0,56
09.07.2020 06:00 531,30 0,56
09.07.2020 05:00 531,30 0,56
09.07.2020 04:00 531,30 0,56
09.07.2020 03:00 531,31 0,56
09.07.2020 02:00 531,31 0,56
09.07.2020 01:00 531,31 0,56
09.07.2020 00:00 531,31 0,56
08.07.2020 23:00 531,31 0,56
08.07.2020 22:00 531,31 0,56
08.07.2020 21:00 531,31 0,56
08.07.2020 20:00 531,31 0,56
08.07.2020 19:00 531,31 0,56
08.07.2020 18:00 531,31 0,56
08.07.2020 17:00 531,32 0,56
08.07.2020 16:00 531,32 0,56
08.07.2020 15:00 531,31 0,56
08.07.2020 14:00 531,32 0,56
08.07.2020 13:00 531,32 0,56
08.07.2020 07:00 531,33 0,56
07.07.2020 07:00 531,37 0,56
06.07.2020 07:00 531,40 0,56
05.07.2020 07:00 531,44 0,56
04.07.2020 07:00 531,47 0,56
03.07.2020 07:00 531,50 0,56
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018