Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2020 11:18
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2020 11:19:42
VD Hracholusky
Tok: Mže
Koruna hráze: 359,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 355,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 357,97 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 354,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 339,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2020 11:10 351,32
24.10.2020 11:00 351,33 3,41
24.10.2020 10:00 351,33 3,41
24.10.2020 09:00 351,33 3,41
24.10.2020 08:00 351,33 3,41
24.10.2020 07:00 351,33 3,41
24.10.2020 06:00 351,33 3,40
24.10.2020 05:00 351,33 3,40
24.10.2020 04:00 351,33 3,40
24.10.2020 03:00 351,33 3,40
24.10.2020 02:00 351,33 3,41
24.10.2020 01:00 351,33 3,40
24.10.2020 00:00 351,33 3,41
23.10.2020 23:00 351,33 3,41
23.10.2020 22:00 351,33 3,41
23.10.2020 21:00 351,33 3,43
23.10.2020 20:00 351,32 3,41
23.10.2020 19:00 351,33 3,41
23.10.2020 18:00 351,33 3,41
23.10.2020 17:00 351,32 3,43
23.10.2020 16:00 351,33 3,43
23.10.2020 15:00 351,33 3,43
23.10.2020 14:00 351,33 3,43
23.10.2020 13:00 351,33 3,43
23.10.2020 12:00 351,33 3,41
23.10.2020 07:00 351,33 3,41
22.10.2020 07:00 351,35 3,41
21.10.2020 07:00 351,37 3,40
20.10.2020 07:00 351,40 3,13
19.10.2020 07:00 351,43 3,13
18.10.2020 07:00 351,45 3,14
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018