Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.04.2019 16:17
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.04.2019 16:17:19
VD Hracholusky
Tok: Mže
Koruna hráze: 359,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 355,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 357,97 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 354,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 339,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.04.2019 16:10 353,49 3,19
25.04.2019 16:00 353,48 3,19
25.04.2019 15:00 353,48 3,19
25.04.2019 14:00 353,48 3,19
25.04.2019 13:00 353,48 3,19
25.04.2019 12:00 353,48 3,21
25.04.2019 11:00 353,48 3,21
25.04.2019 10:00 353,48 3,21
25.04.2019 09:00 353,48 3,21
25.04.2019 08:00 353,48 3,21
25.04.2019 07:00 353,48 3,21
25.04.2019 06:00 353,48 3,19
25.04.2019 05:00 353,48 3,19
25.04.2019 04:00 353,48 3,19
25.04.2019 03:00 353,48 3,19
25.04.2019 02:00 353,49 3,19
25.04.2019 01:00 353,48 3,21
25.04.2019 00:00 353,48 3,19
24.04.2019 23:00 353,48 3,19
24.04.2019 22:00 353,48 3,19
24.04.2019 21:00 353,48 3,18
24.04.2019 20:00 353,48 3,18
24.04.2019 19:00 353,48 3,18
24.04.2019 18:00 353,48 3,18
24.04.2019 17:00 353,48 3,19
24.04.2019 07:00 353,48 3,21
23.04.2019 07:00 353,48 3,19
22.04.2019 07:00 353,49 3,19
21.04.2019 07:00 353,49 3,19
20.04.2019 07:00 353,49 3,18
19.04.2019 07:00 353,49 3,19
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018