Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.01.2020 11:48
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.01.2020 11:48:24
VD Římov
Tok: Malše
Koruna hráze: 473,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 466,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 471,48 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 470,65 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 442,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.01.2020 11:20 468,97 0,85
23.01.2020 11:10 468,97 0,85
23.01.2020 11:00 468,97 0,85
23.01.2020 10:00 468,97 0,85
23.01.2020 09:00 468,97 0,85
23.01.2020 08:00 468,97 0,85
23.01.2020 07:00 468,97 0,85
23.01.2020 06:00 468,97 0,85
23.01.2020 05:00 468,98 0,85
23.01.2020 04:00 468,98 0,85
23.01.2020 03:00 468,98 0,85
23.01.2020 02:00 468,98 0,85
23.01.2020 01:00 468,98 0,85
23.01.2020 00:00 468,98 0,85
22.01.2020 23:00 468,98 0,85
22.01.2020 22:00 468,98 0,85
22.01.2020 21:00 468,98 0,85
22.01.2020 20:00 468,97 0,85
22.01.2020 19:00 468,97 0,85
22.01.2020 18:00 468,97 0,85
22.01.2020 17:00 468,97 0,85
22.01.2020 16:00 468,97 0,85
22.01.2020 15:00 468,97 0,85
22.01.2020 14:00 468,97 0,85
22.01.2020 13:00 468,97 0,85
22.01.2020 12:00 468,97 0,85
22.01.2020 07:00 468,98 0,85
21.01.2020 07:00 468,98 0,85
20.01.2020 07:00 468,97 0,85
19.01.2020 07:00 468,96 0,85
18.01.2020 07:00 468,96 0,85
17.01.2020 07:00 468,97 0,85
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018