Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.08.2019 17:50
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.08.2019 17:50:33
VD Římov
Tok: Malše
Koruna hráze: 473,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 466,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 471,48 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 470,65 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 442,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.08.2019 17:20 469,53 0,85
23.08.2019 17:10 469,53 0,85
23.08.2019 17:00 469,53 0,85
23.08.2019 16:00 469,52 0,85
23.08.2019 15:00 469,52 0,85
23.08.2019 14:00 469,52 0,85
23.08.2019 13:00 469,51 0,85
23.08.2019 12:00 469,51 0,85
23.08.2019 11:00 469,51 0,85
23.08.2019 10:00 469,51 0,85
23.08.2019 09:00 469,50 0,85
23.08.2019 08:00 469,50 0,85
23.08.2019 07:00 469,50 0,85
23.08.2019 06:00 469,50 0,85
23.08.2019 05:00 469,49 0,85
23.08.2019 04:00 469,49 0,85
23.08.2019 03:00 469,49 0,85
23.08.2019 02:00 469,49 0,85
23.08.2019 01:00 469,48 0,85
23.08.2019 00:00 469,48 0,85
22.08.2019 23:00 469,48 0,85
22.08.2019 22:00 469,47 0,85
22.08.2019 21:00 469,47 0,85
22.08.2019 20:00 469,46 0,85
22.08.2019 19:00 469,46 0,85
22.08.2019 18:00 469,46 0,85
22.08.2019 07:00 469,40 0,85
21.08.2019 07:00 469,31 0,92
20.08.2019 07:00 469,28 0,85
19.08.2019 07:00 469,28 1,29
18.08.2019 07:00 469,28 1,29
17.08.2019 07:00 469,29 1,29
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018