Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.07.2020 12:54
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.07.2020 12:54:50
VD Láz
Tok: Litavka
Koruna hráze: 643,26 [m n.m.]
Kóta přelivu: 641,35 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 642,15 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 641,35 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 630,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.07.2020 12:50 638,92
09.07.2020 12:40 638,92
09.07.2020 12:30 638,92
09.07.2020 12:20 638,92
09.07.2020 12:10 638,92
09.07.2020 12:00 638,92
09.07.2020 11:00 638,92
09.07.2020 10:00 638,92
09.07.2020 09:00 638,92
09.07.2020 08:00 638,92
09.07.2020 07:00 638,92 0,01
09.07.2020 06:00 638,92
09.07.2020 05:00 638,92
09.07.2020 04:00 638,92
09.07.2020 03:00 638,92
09.07.2020 02:00 638,92
09.07.2020 01:00 638,91
09.07.2020 00:00 638,91
08.07.2020 23:00 638,91
08.07.2020 22:00 638,91
08.07.2020 21:00 638,91
08.07.2020 20:00 638,91
08.07.2020 19:00 638,91
08.07.2020 18:00 638,91
08.07.2020 17:00 638,91
08.07.2020 16:00 638,90
08.07.2020 15:00 638,91
08.07.2020 14:00 638,91
08.07.2020 13:00 638,91
08.07.2020 07:00 638,90 0,01
07.07.2020 07:00 638,90 0,01
06.07.2020 07:00 638,89
05.07.2020 07:00 638,88
04.07.2020 07:00 638,88
03.07.2020 07:00 638,86 0,06
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018