Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.03.2021 09:31
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.03.2021 09:31:35
VD Láz
Tok: Litavka
Koruna hráze: 643,26 [m n.m.]
Kóta přelivu: 641,35 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 642,15 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 641,35 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 630,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Vypouštění nádrže, hladina denně k 7:00 hod.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
05.03.2021 07:00 627,50
04.03.2021 07:00 627,50 0,19
03.03.2021 07:00 627,50 0,19
02.03.2021 07:00 627,50 0,21
01.03.2021 07:00 627,60 0,22
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018