Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 09.07.2020 12:53
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 09.07.2020 12:53:36
VD Klabava
Tok: Klabava
Koruna hráze: 352,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,70 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 351,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 345,70 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 344,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
09.07.2020 12:50 345,20 0,47
09.07.2020 12:40 345,20 0,48
09.07.2020 12:30 345,21 0,46
09.07.2020 12:20 345,20 0,47
09.07.2020 12:10 345,20 0,48
09.07.2020 12:00 345,20 0,46
09.07.2020 11:00 345,20 0,47
09.07.2020 10:00 345,20 0,46
09.07.2020 09:00 345,20 0,44
09.07.2020 08:00 345,20 0,45
09.07.2020 07:00 345,20 0,46
09.07.2020 06:00 345,20 0,45
09.07.2020 05:00 345,19 0,47
09.07.2020 04:00 345,19 0,45
09.07.2020 03:00 345,19 0,46
09.07.2020 02:00 345,19 0,47
09.07.2020 01:00 345,19 0,46
09.07.2020 00:00 345,19 0,45
08.07.2020 23:00 345,19 0,46
08.07.2020 22:00 345,19 0,47
08.07.2020 21:00 345,19 0,48
08.07.2020 20:00 345,18 0,46
08.07.2020 19:00 345,18 0,47
08.07.2020 18:00 345,18 0,47
08.07.2020 17:00 345,18 0,47
08.07.2020 16:00 345,18 0,47
08.07.2020 15:00 345,17 0,47
08.07.2020 14:00 345,18 0,47
08.07.2020 13:00 345,18 0,67
08.07.2020 07:00 345,23 0,47
07.07.2020 07:00 345,23 0,56
06.07.2020 07:00 345,23 0,55
05.07.2020 07:00 345,25 0,58
04.07.2020 07:00 345,26 0,61
03.07.2020 07:00 345,24 0,59
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018