Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.06.2020 09:31
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.06.2020 09:32:19
VD Hořejší Padrťský rybník
Tok: Klabava
Koruna hráze: 638,17 [m n.m.]
Kóta přelivu: 636,36 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 637,56 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 636,36 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 635,76 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.06.2020 09:00 635,68
03.06.2020 08:00 635,68
03.06.2020 07:00 635,68
03.06.2020 06:00 635,68
03.06.2020 05:00 635,68
03.06.2020 04:00 635,68
03.06.2020 03:00 635,68
03.06.2020 02:00 635,68
03.06.2020 01:00 635,68
03.06.2020 00:00 635,68
02.06.2020 23:00 635,68
02.06.2020 22:00 635,68
02.06.2020 21:00 635,68
02.06.2020 20:00 635,68
02.06.2020 19:00 635,68
02.06.2020 18:00 635,68
02.06.2020 17:00 635,69
02.06.2020 16:00 635,68
02.06.2020 15:00 635,68
02.06.2020 14:00 635,68
02.06.2020 13:00 635,68
02.06.2020 12:00 635,68
02.06.2020 11:00 635,68
02.06.2020 10:00 635,68
02.06.2020 07:00 635,68
01.06.2020 07:00 635,69
31.05.2020 07:00 635,69
30.05.2020 07:00 635,69
29.05.2020 07:00 635,69
28.05.2020 07:00 635,69
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018