Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 11.08.2020 09:45
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 11.08.2020 09:45:53
VD Dolejší Padrťský rybník
Tok: Klabava
Koruna hráze: 635,26 [m n.m.]
Kóta přelivu: 632,89 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 635,29 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 632,89 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 632,69 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
11.08.2020 09:30 632,76
11.08.2020 09:20 632,76
11.08.2020 09:10 632,76
11.08.2020 09:00 632,76
11.08.2020 08:00 632,76
11.08.2020 07:00 632,76
11.08.2020 06:00 632,76
11.08.2020 05:00 632,76
11.08.2020 04:00 632,76
11.08.2020 03:00 632,76
11.08.2020 02:00 632,76
11.08.2020 01:00 632,76
11.08.2020 00:00 632,76
10.08.2020 23:00 632,76
10.08.2020 22:00 632,76
10.08.2020 21:00 632,76
10.08.2020 20:00 632,76
10.08.2020 19:00 632,76
10.08.2020 18:00 632,76
10.08.2020 17:00 632,76
10.08.2020 16:00 632,76
10.08.2020 15:00 632,76
10.08.2020 14:00 632,76
10.08.2020 13:00 632,76
10.08.2020 12:00 632,76
10.08.2020 11:00 632,76
10.08.2020 10:00 632,76
10.08.2020 07:00 632,76
09.08.2020 07:00 632,76
08.08.2020 07:00 632,77
07.08.2020 07:00 632,77
06.08.2020 07:00 632,77
05.08.2020 07:00 632,77
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018