Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 18.02.2019 01:11
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 18.02.2019 01:12:04
VD Klíčava
Tok: Klíčava
Koruna hráze: 298,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 294,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 296,91 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 293,70 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 267,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
18.02.2019 00:50 289,41 0,02
18.02.2019 00:40 289,41 0,02
18.02.2019 00:30 289,41 0,02
18.02.2019 00:20 289,41 0,02
18.02.2019 00:10 289,41 0,02
18.02.2019 00:00 289,41 0,02
17.02.2019 23:00 289,41 0,02
17.02.2019 22:00 289,41 0,02
17.02.2019 21:00 289,41 0,02
17.02.2019 20:00 289,41 0,02
17.02.2019 19:00 289,41 0,02
17.02.2019 18:00 289,41 0,02
17.02.2019 17:00 289,41 0,02
17.02.2019 16:00 289,41 0,02
17.02.2019 15:00 289,41 0,02
17.02.2019 14:00 289,41 0,02
17.02.2019 13:00 289,41 0,02
17.02.2019 12:00 289,41 0,02
17.02.2019 11:00 289,41 0,02
17.02.2019 10:00 289,41 0,02
17.02.2019 09:00 289,41 0,02
17.02.2019 08:00 289,41 0,02
17.02.2019 07:00 289,41 0,02
17.02.2019 06:00 289,41 0,02
17.02.2019 05:00 289,41 0,02
17.02.2019 04:00 289,41 0,02
17.02.2019 03:00 289,41 0,02
17.02.2019 02:00 289,41 0,02
16.02.2019 07:00 289,40 0,02
15.02.2019 07:00 289,39 0,02
14.02.2019 07:00 289,38 0,02
13.02.2019 07:00 289,36 0,02
12.02.2019 07:00 289,33 0,02
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018