Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.03.2021 09:57
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.03.2021 09:57:58
VD Klíčava
Tok: Klíčava
Koruna hráze: 298,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 294,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 296,91 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 293,70 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 267,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.03.2021 09:50 290,86 0,01
07.03.2021 09:40 290,86 0,01
07.03.2021 09:30 290,86 0,01
07.03.2021 09:20 290,86 0,01
07.03.2021 09:10 290,86 0,01
07.03.2021 09:00 290,85 0,01
07.03.2021 08:00 290,85 0,01
07.03.2021 07:00 290,85 0,01
07.03.2021 06:00 290,85 0,01
07.03.2021 05:00 290,85 0,01
07.03.2021 04:00 290,84 0,01
07.03.2021 03:00 290,84 0,01
07.03.2021 02:00 290,84 0,01
07.03.2021 01:00 290,84 0,01
07.03.2021 00:00 290,84 0,01
06.03.2021 23:00 290,84 0,01
06.03.2021 22:00 290,84 0,01
06.03.2021 21:00 290,84 0,01
06.03.2021 20:00 290,84 0,01
06.03.2021 19:00 290,84 0,01
06.03.2021 18:00 290,83 0,01
06.03.2021 17:00 290,83 0,01
06.03.2021 16:00 290,83 0,01
06.03.2021 15:00 290,83 0,01
06.03.2021 14:00 290,82 0,01
06.03.2021 13:00 290,82 0,01
06.03.2021 12:00 290,82 0,01
06.03.2021 11:00 290,82 0,01
06.03.2021 10:00 290,82 0,01
06.03.2021 07:00 290,81 0,01
05.03.2021 07:00 290,77 0,01
04.03.2021 07:00 290,73 0,01
03.03.2021 07:00 290,71 0,01
02.03.2021 07:00 290,68 0,01
01.03.2021 07:00 290,63 0,01
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018