Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2019 14:20
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2019 14:20:26
VD Klíčava
Tok: Klíčava
Koruna hráze: 298,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 294,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 296,91 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 293,70 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 267,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2019 14:10 288,47 0,01
19.08.2019 14:00 288,47 0,01
19.08.2019 13:00 288,47 0,01
19.08.2019 12:00 288,47 0,01
19.08.2019 11:00 288,47 0,01
19.08.2019 10:00 288,47 0,01
19.08.2019 09:00 288,47 0,01
19.08.2019 08:00 288,47 0,01
19.08.2019 07:00 288,47 0,01
19.08.2019 06:00 288,47 0,01
19.08.2019 05:00 288,47 0,01
19.08.2019 04:00 288,47 0,01
19.08.2019 03:00 288,47 0,01
19.08.2019 02:00 288,47 0,01
19.08.2019 01:00 288,47 0,01
19.08.2019 00:00 288,47 0,01
18.08.2019 23:00 288,47 0,01
18.08.2019 22:00 288,47 0,01
18.08.2019 21:00 288,47 0,01
18.08.2019 20:00 288,47 0,01
18.08.2019 19:00 288,47 0,01
18.08.2019 18:00 288,47 0,01
18.08.2019 17:00 288,47 0,01
18.08.2019 16:00 288,47 0,01
18.08.2019 15:00 288,47 0,01
18.08.2019 07:00 288,48 0,01
17.08.2019 07:00 288,49 0,01
16.08.2019 07:00 288,50 0,01
15.08.2019 07:00 288,52 0,01
14.08.2019 07:00 288,53 0,01
13.08.2019 07:00 288,55 0,01
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018