Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 08.07.2020 09:30
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 08.07.2020 09:31:12
VD Klíčava
Tok: Klíčava
Koruna hráze: 298,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 294,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 296,91 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 293,70 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 267,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
08.07.2020 09:20 0,01
08.07.2020 09:10 0,01
08.07.2020 09:00 0,01
08.07.2020 08:00 0,01
08.07.2020 07:00 288,39 0,01
08.07.2020 06:00 0,01
08.07.2020 05:00 0,01
08.07.2020 04:00 0,01
08.07.2020 03:00 0,01
08.07.2020 02:00 0,01
08.07.2020 01:00 0,01
08.07.2020 00:00 0,01
07.07.2020 23:00 0,01
07.07.2020 22:00 0,01
07.07.2020 21:00 0,01
07.07.2020 20:00 0,01
07.07.2020 19:00 0,01
07.07.2020 18:00 0,01
07.07.2020 17:00 0,01
07.07.2020 16:00 0,01
07.07.2020 15:00 0,01
07.07.2020 14:00 0,01
07.07.2020 13:00 0,01
07.07.2020 12:00 0,01
07.07.2020 11:00 0,01
07.07.2020 10:00 0,01
07.07.2020 07:00 288,41 0,01
06.07.2020 07:00 0,01
05.07.2020 07:00 0,01
04.07.2020 07:00 0,01
03.07.2020 07:00 288,46 0,01
02.07.2020 07:00 288,45 0,01
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018