Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.04.2019 16:08
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.04.2019 16:08:56
VD Klíčava
Tok: Klíčava
Koruna hráze: 298,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 294,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 296,91 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 293,70 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 267,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.04.2019 15:50 289,55 0,01
25.04.2019 15:40 289,55 0,01
25.04.2019 15:30 289,55 0,01
25.04.2019 15:20 289,55 0,01
25.04.2019 15:10 289,55 0,01
25.04.2019 15:00 289,55 0,01
25.04.2019 14:00 289,55 0,01
25.04.2019 13:00 289,55 0,01
25.04.2019 12:00 289,55 0,01
25.04.2019 11:00 289,55 0,01
25.04.2019 10:00 289,55 0,01
25.04.2019 09:00 289,56 0,01
25.04.2019 08:00 289,56 0,01
25.04.2019 07:00 289,56 0,01
25.04.2019 06:00 289,56 0,01
25.04.2019 05:00 289,56 0,01
25.04.2019 04:00 289,56 0,01
25.04.2019 03:00 289,56 0,01
25.04.2019 02:00 289,56 0,01
25.04.2019 01:00 289,56 0,01
25.04.2019 00:00 289,56 0,01
24.04.2019 23:00 289,56 0,01
24.04.2019 22:00 289,56 0,01
24.04.2019 21:00 289,56 0,01
24.04.2019 20:00 289,56 0,01
24.04.2019 19:00 289,56 0,01
24.04.2019 18:00 289,56 0,01
24.04.2019 17:00 289,56 0,01
24.04.2019 07:00 289,57 0,01
23.04.2019 07:00 289,58 0,01
22.04.2019 07:00 289,59 0,01
21.04.2019 07:00 289,60 0,01
20.04.2019 07:00 289,61 0,01
19.04.2019 07:00 289,62 0,01
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018