Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 11.08.2020
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 11.08.2020 09:44:30
VD Vřesník
Tok: Želivka
Koruna hráze: 410,25 [m n.m.]
Kóta přelivu: 407,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 409,08 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 407,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 406,85 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
11.08.2020 09:30 407,72
11.08.2020 09:20 407,72
11.08.2020 09:10 407,72 1,66 > Q1
11.08.2020 09:00 407,72 1,66 > Q1
11.08.2020 08:00 407,72 1,66 > Q1
11.08.2020 07:00 407,72 1,66 > Q1
11.08.2020 06:00 407,72 1,66 > Q1
11.08.2020 05:00 407,71 1,66 > Q1
11.08.2020 04:00 407,72 1,66 > Q1
11.08.2020 03:00 407,72 1,66 > Q1
11.08.2020 02:00 407,71 1,66 > Q1
11.08.2020 01:00 407,72 1,66 > Q1
11.08.2020 00:00 407,71 1,66 > Q1
10.08.2020 23:00 407,71 1,66 > Q1
10.08.2020 22:00 407,72 1,66 > Q1
10.08.2020 21:00 407,72 1,66 > Q1
10.08.2020 20:00 407,72 1,66 > Q1
10.08.2020 19:00 407,71 1,66 > Q1
10.08.2020 18:00 407,72 1,66 > Q1
10.08.2020 17:00 407,72 1,81 > Q1
10.08.2020 16:00 2,31 > Q1
10.08.2020 15:00 407,76 3,00 > Q1
10.08.2020 14:00 407,76 3,18 > Q1
10.08.2020 13:00 407,76 3,00 > Q1
10.08.2020 12:00 407,76 3,00 > Q1
10.08.2020 11:00 407,76 3,18 > Q1
10.08.2020 10:00 407,76 3,00 > Q1
10.08.2020 07:00 407,72 1,66 > Q1
09.08.2020 07:00 407,72 1,66 > Q1
08.08.2020 07:00 407,76 3,00 > Q1
07.08.2020 07:00 407,76 3,18 > Q1
06.08.2020 07:00 407,77 3,36 > Q1
05.08.2020 07:00 407,88 7,71 > Q1
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018