Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.04.2019 16:41
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.04.2019 16:42:06
VD Sedlice
Tok: Želivka
Koruna hráze: 453,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 447,68 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 448,64 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 447,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 443,90 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.04.2019 16:30 447,01
25.04.2019 16:20 447,01
25.04.2019 16:10 447,00 1,99
25.04.2019 16:00 447,00 1,99
25.04.2019 15:00 447,01 0,27
25.04.2019 14:00 447,01 1,99
25.04.2019 13:00 447,01 0,48
25.04.2019 12:00 447,01 1,99
25.04.2019 11:00 447,01 1,99
25.04.2019 10:00 447,02 0,58
25.04.2019 09:00 447,02 0,25
25.04.2019 08:00 447,02 0,25
25.04.2019 07:00 447,01 0,25
25.04.2019 06:00 447,00 0,25
25.04.2019 05:00 447,00 0,25
25.04.2019 04:00 446,98 0,25
25.04.2019 03:00 446,97 0,25
25.04.2019 02:00 446,97 0,27
25.04.2019 01:00 446,96 0,25
25.04.2019 00:00 446,94 0,27
24.04.2019 23:00 446,95 1,99
24.04.2019 22:00 446,95 0,38
24.04.2019 21:00 446,95 1,99
24.04.2019 20:00 446,95 1,30
24.04.2019 19:00 446,96 1,99
24.04.2019 18:00 446,95 1,99
24.04.2019 17:00 446,95 0,25
24.04.2019 07:00 446,96 0,25
23.04.2019 07:00 446,93 0,22
22.04.2019 07:00 446,88 0,22
21.04.2019 07:00 446,83 0,22
20.04.2019 07:00 446,78 0,24
19.04.2019 07:00 446,75 1,42
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018