Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2019 15:08
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2019 15:08:21
VD Sedlice
Tok: Želivka
Koruna hráze: 453,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 447,68 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 448,64 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 447,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 443,90 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2019 15:00 446,73
19.08.2019 14:00 446,74 0,28
19.08.2019 13:00 446,75 1,99
19.08.2019 12:00 446,76 1,99
19.08.2019 11:00 446,77 1,55
19.08.2019 10:00 446,77 0,27
19.08.2019 09:00 446,79 0,27
19.08.2019 08:00 446,79 0,27
19.08.2019 07:00 446,79 0,27
19.08.2019 06:00 446,79 0,27
19.08.2019 05:00 446,79 0,27
19.08.2019 04:00 446,79 0,27
19.08.2019 03:00 446,78 0,27
19.08.2019 02:00 446,77 0,27
19.08.2019 01:00 446,77 0,27
19.08.2019 00:00 446,77 0,27
18.08.2019 23:00 446,76 0,27
18.08.2019 22:00 446,75 0,27
18.08.2019 21:00 446,75 0,27
18.08.2019 20:00 446,74 0,27
18.08.2019 19:00 446,74 0,27
18.08.2019 18:00 446,73 0,27
18.08.2019 17:00 446,74 0,44
18.08.2019 16:00 446,72 0,27
18.08.2019 07:00 446,79 0,27
17.08.2019 07:00 446,82 0,27
16.08.2019 07:00 446,83 0,27
15.08.2019 07:00 446,83 0,28
14.08.2019 07:00 446,86 0,25
13.08.2019 07:00 446,81 0,28
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018