Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.06.2020 10:00
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.06.2020 10:00:52
VD Soběnov
Tok: Černá
Koruna hráze: 585,36 [m n.m.]
Kóta přelivu: 582,21 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 583,26 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 582,21 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 579,81 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.06.2020 09:30 581,42
03.06.2020 09:20 581,44
03.06.2020 09:10 581,45
03.06.2020 09:00 581,45
03.06.2020 08:00 581,52
03.06.2020 07:00 581,59
03.06.2020 06:00 581,66
03.06.2020 05:00 581,60
03.06.2020 04:00 581,55
03.06.2020 03:00 581,49
03.06.2020 02:00 581,43
03.06.2020 01:00 581,37
03.06.2020 00:00 581,31
02.06.2020 23:00 581,24
02.06.2020 22:00 581,33
02.06.2020 21:00 581,42
02.06.2020 20:00 581,50
02.06.2020 19:00 581,57
02.06.2020 18:00 581,63
02.06.2020 17:00 581,68
02.06.2020 16:00 581,70
02.06.2020 15:00 581,64
02.06.2020 14:00 581,56
02.06.2020 13:00 581,49
02.06.2020 12:00 581,42
02.06.2020 11:00 581,34
02.06.2020 07:00 581,42
01.06.2020 07:00 581,47
31.05.2020 07:00 580,90
30.05.2020 07:00 581,12
29.05.2020 07:00 581,43
28.05.2020 07:00 581,52
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018