Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.06.2020 08:40
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.06.2020 08:41:22
VD Záskalská
Tok: Červený potok (BE)
Koruna hráze: 450,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 448,84 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 449,39 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 448,79 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 440,54 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.06.2020 08:20 448,81
03.06.2020 08:10 448,81
03.06.2020 08:00 448,81
03.06.2020 07:00 448,81
03.06.2020 06:00 448,82
03.06.2020 05:00 448,81
03.06.2020 04:00 448,81
03.06.2020 03:00 448,81
03.06.2020 02:00 448,81
03.06.2020 01:00 448,82
03.06.2020 00:00 448,82
02.06.2020 12:00 448,81
02.06.2020 11:00 448,82
02.06.2020 10:00 448,81
02.06.2020 09:00 448,82
02.06.2020 07:00 448,82
01.06.2020 07:00 448,82
31.05.2020 07:00 448,82
30.05.2020 07:00 448,82
29.05.2020 07:00 448,82
28.05.2020 07:00 448,83
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018