Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.06.2020 09:51
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.06.2020 09:51:14
VD Dráteník
Tok: Červený potok (BE)
Koruna hráze: 418,24 [m n.m.]
Kóta přelivu: 416,76 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 417,91 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 416,68 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 413,75 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.06.2020 02:00 416,68
03.06.2020 01:00 416,68
02.06.2020 19:00 416,68
02.06.2020 18:00 416,67
02.06.2020 17:00 416,68
02.06.2020 16:00 416,68
02.06.2020 15:00 416,68
02.06.2020 14:00 416,68
02.06.2020 13:00 416,68
02.06.2020 12:00 416,68
02.06.2020 11:00 416,68
02.06.2020 10:00 416,68
02.06.2020 07:00 416,68
01.06.2020 07:00 416,68
31.05.2020 07:00 416,68
30.05.2020 07:00 416,69
29.05.2020 07:00 416,69
28.05.2020 07:00 416,68
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018