Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 03.06.2020 08:33
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 03.06.2020 08:34:14
VD Bílsko
Tok: Bílský potok
Koruna hráze: 471,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 470,50 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 471,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 464,03 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 463,03 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
03.06.2020 07:45 463,21
03.06.2020 07:30 463,21
03.06.2020 07:15 463,21
03.06.2020 07:00 463,21
03.06.2020 06:00 463,21
03.06.2020 05:00 463,21
03.06.2020 04:00 463,21
03.06.2020 03:00 463,21
03.06.2020 02:00 463,22
03.06.2020 01:00 463,21
03.06.2020 00:00 463,21
02.06.2020 23:00 463,22
02.06.2020 22:00 463,22
02.06.2020 21:00 463,22
02.06.2020 20:00 463,22
02.06.2020 19:00 463,22
02.06.2020 18:00 463,22
02.06.2020 17:00 463,22
02.06.2020 16:00 463,22
02.06.2020 15:00 463,22
02.06.2020 14:00 463,22
02.06.2020 13:00 463,22
02.06.2020 12:00 463,22
02.06.2020 11:00 463,22
02.06.2020 10:00 463,22
02.06.2020 09:00 463,22
02.06.2020 07:00 463,21
01.06.2020 07:00 463,22
31.05.2020 07:00 463,21
30.05.2020 07:00 463,22
29.05.2020 07:00 463,22
28.05.2020 07:00 463,22
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018