Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.08.2019 22:20
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.08.2019 22:21:12
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.08.2019 22:00 345,89 0,00
25.08.2019 21:00 345,90 0,00
25.08.2019 20:00 345,87 347,23
25.08.2019 19:00 345,90 0,00
25.08.2019 18:00 345,90 0,00
25.08.2019 17:00 345,89 0,00
25.08.2019 16:00 345,89 0,00
25.08.2019 15:00 345,88 0,00
25.08.2019 14:00 345,88 0,00
25.08.2019 13:00 345,88 0,00
25.08.2019 12:00 345,87 0,00
25.08.2019 11:00 345,88 0,00
25.08.2019 10:00 345,87 0,00
25.08.2019 09:00 345,87 0,00
25.08.2019 08:00 345,87 0,00
25.08.2019 07:00 345,87 0,00
25.08.2019 06:00 345,87 0,00
25.08.2019 05:00 345,87 0,00
25.08.2019 04:00 345,86 0,00
25.08.2019 03:00 345,86 0,00
25.08.2019 02:00 345,85 0,00
25.08.2019 01:00 345,85 0,00
25.08.2019 00:00 345,85 0,00
24.08.2019 23:00 345,84 0,00
24.08.2019 07:00 345,80 0,00
23.08.2019 07:00 345,95 0,00
22.08.2019 07:00 345,89 0,00
21.08.2019 07:00 345,84 0,00
20.08.2019 07:00 346,40 0,00
19.08.2019 07:00 346,47 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018