Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 14.08.2020 22:11
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 14.08.2020 22:11:39
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
14.08.2020 22:00 348,82 0,00
14.08.2020 21:00 348,80 0,00
14.08.2020 20:00 348,78 0,00
14.08.2020 19:00 348,78 0,00
14.08.2020 18:00 348,78 0,00
14.08.2020 17:00 348,77 0,00
14.08.2020 16:00 348,76 0,00
14.08.2020 15:00 348,75 0,00
14.08.2020 14:00 348,74 0,00
14.08.2020 13:00 348,75 138,71
14.08.2020 12:00 348,75 251,13
14.08.2020 11:00 348,78 248,78
14.08.2020 10:00 348,83 446,95
14.08.2020 09:00 348,88 463,35
14.08.2020 08:00 348,94 247,44
14.08.2020 07:00 348,97 51,87
14.08.2020 06:00 348,95 0,00
14.08.2020 05:00 348,96 0,00
14.08.2020 04:00 348,94 0,00
14.08.2020 03:00 348,94 0,00
14.08.2020 02:00 348,93 0,00
14.08.2020 01:00 348,92 0,00
14.08.2020 00:00 348,92 0,00
13.08.2020 23:00 348,91 75,20
13.08.2020 07:00 349,32 57,03
12.08.2020 07:00 349,55 10,16
11.08.2020 07:00 349,53 96,40
10.08.2020 07:00 349,79 287,46
09.08.2020 07:00 349,55 0,00
08.08.2020 07:00 349,35 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018