Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.08.2019 17:57
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.08.2019 17:58:35
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.08.2019 17:50 723,90
23.08.2019 17:40 723,90
23.08.2019 17:30 723,90
23.08.2019 17:20 723,90
23.08.2019 17:10 723,90
23.08.2019 17:00 723,90
23.08.2019 16:00 723,90 2,00
23.08.2019 15:00 723,91
23.08.2019 14:00 723,90
23.08.2019 13:00 723,90
23.08.2019 12:00 723,90
23.08.2019 11:00 723,90
23.08.2019 10:00 723,90
23.08.2019 09:00 723,90
23.08.2019 08:00 723,90
23.08.2019 07:00 723,90 2,00
23.08.2019 06:00 723,90 2,00
23.08.2019 05:00 723,90 2,00
23.08.2019 04:00 723,90 2,00
23.08.2019 03:00 723,90 2,00
23.08.2019 02:00 723,90 2,00
23.08.2019 01:00 723,90 2,00
23.08.2019 00:00 723,90 2,00
22.08.2019 23:00 723,90 2,00
22.08.2019 22:00 723,90 2,00
22.08.2019 21:00 723,90 2,00
22.08.2019 20:00 723,90 30,37
22.08.2019 19:00 723,90 26,29
22.08.2019 18:00 723,91 3,24
22.08.2019 07:00 723,91 2,00
21.08.2019 07:00 723,91 2,00
20.08.2019 07:00 723,89 9,89
19.08.2019 07:00 723,90 4,21
18.08.2019 07:00 723,91 3,36
17.08.2019 07:00 723,92 2,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018