Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 27.05.2018 02:58
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 27.05.2018 02:59:20
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
27.05.2018 02:50 724,26 2,00
27.05.2018 02:40 724,26 2,00
27.05.2018 02:30 724,26 2,00
27.05.2018 02:20 724,26 2,00
27.05.2018 02:10 724,26 2,00
27.05.2018 02:00 724,26
27.05.2018 01:00 724,26 2,00
27.05.2018 00:00 724,26 2,00
26.05.2018 23:00 724,26 2,00
26.05.2018 22:00 724,27 2,00
26.05.2018 21:00 724,25 2,00
26.05.2018 20:00 724,26 68,28 > Q1
26.05.2018 19:00 724,26 2,00
26.05.2018 18:00 724,25 2,00
26.05.2018 17:00 724,25
26.05.2018 16:00 724,25 2,00
26.05.2018 15:00 724,25 2,00
26.05.2018 14:00 724,25 2,00
26.05.2018 13:00 724,25 2,00
26.05.2018 12:00 724,25
26.05.2018 11:00 724,25 2,00
26.05.2018 10:00 724,25 2,00
26.05.2018 09:00 724,24 20,43
26.05.2018 08:00 724,24 2,00
26.05.2018 07:00 724,24 2,00
26.05.2018 06:00 724,24 2,00
26.05.2018 05:00 724,23 2,00
26.05.2018 04:00 724,23 2,00
26.05.2018 03:00 724,23 2,00
25.05.2018 07:00 724,22 10,23
24.05.2018 07:00 724,18 17,07
23.05.2018 07:00 724,20 22,82
22.05.2018 07:00 362,09 2,00
21.05.2018 07:00 724,17 2,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2018 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2018 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018