Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.03.2017 01:21
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.03.2017 01:21:20
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.03.2017 00:50 723,87 1,21
23.03.2017 00:40 723,87 1,21
23.03.2017 00:30 723,87 1,21
23.03.2017 00:20 723,87
23.03.2017 00:10 723,87 1,21
23.03.2017 00:00 723,86 1,21
22.03.2017 23:00 723,87 1,21
22.03.2017 22:00 723,84 25,42
22.03.2017 21:00 723,86 1,21
22.03.2017 20:00 723,85 1,21
22.03.2017 19:00 723,86 1,21
22.03.2017 18:00 723,85 1,21
22.03.2017 17:00 723,85 1,21
22.03.2017 16:00 723,85
22.03.2017 15:00 723,85 1,16
22.03.2017 14:00 723,84 1,21
22.03.2017 13:00 723,83 1,16
22.03.2017 12:00 723,84 1,16
22.03.2017 11:00 723,83 1,16
22.03.2017 10:00 723,84 1,16
22.03.2017 09:00 723,83 1,16
22.03.2017 08:00 723,83 1,16
22.03.2017 07:00 723,82 1,21
22.03.2017 06:00 723,83 1,21
22.03.2017 05:00 723,82 1,16
22.03.2017 04:00 723,81 1,16
22.03.2017 03:00 723,81 1,16
22.03.2017 02:00 723,81 1,16
21.03.2017 07:00 723,76 1,16
20.03.2017 07:00 723,68 1,16
19.03.2017 07:00 723,56 1,16
18.03.2017 07:00 723,49 1,16
17.03.2017 07:00 723,46 1,16
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2017 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2017 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015