Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.01.2019 11:54
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.01.2019 11:54:44
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.01.2019 11:50 724,01
24.01.2019 11:40 724,01
24.01.2019 11:30 724,01 28,34
24.01.2019 11:20 724,01
24.01.2019 11:10 724,01
24.01.2019 11:00 724,01
24.01.2019 10:00 724,01 44,19
24.01.2019 09:00 724,01 43,64
24.01.2019 08:00 724,01 5,21
24.01.2019 07:00 724,01
24.01.2019 06:00 724,01
24.01.2019 05:00 724,01
24.01.2019 04:00 724,01 2,00
24.01.2019 03:00 724,01
24.01.2019 02:00 724,01
24.01.2019 01:00 724,01
24.01.2019 00:00 724,02 28,17
23.01.2019 23:00 724,01
23.01.2019 22:00 724,02 29,92
23.01.2019 21:00 724,02
23.01.2019 20:00 724,02
23.01.2019 19:00 724,02 85,47 > Q1
23.01.2019 18:00 724,03 78,51 > Q1
23.01.2019 17:00 724,04 67,76
23.01.2019 16:00 724,04 8,66
23.01.2019 15:00 724,04 2,00
23.01.2019 14:00 724,04 2,00
23.01.2019 13:00 724,04 2,00
23.01.2019 12:00 724,04 2,00
23.01.2019 07:00 724,05 2,00
22.01.2019 07:00 724,08 8,89
21.01.2019 07:00 724,10 31,57
20.01.2019 07:00 724,13 2,00
19.01.2019 07:00 724,17 2,00
18.01.2019 07:00 724,19 2,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018