Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.05.2019 09:22
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.05.2019 09:22:37
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.05.2019 09:10 724,42
25.05.2019 09:00 724,42
25.05.2019 08:00 724,42
25.05.2019 07:00 724,42
25.05.2019 06:00 724,42
25.05.2019 05:00 724,41
25.05.2019 04:00 724,41
25.05.2019 03:00 724,41
25.05.2019 02:00 724,41
25.05.2019 01:00 724,42
25.05.2019 00:00 724,41
24.05.2019 23:00 724,42 28,20
24.05.2019 22:00 724,42 37,86
24.05.2019 21:00 724,42 28,44
24.05.2019 20:00 724,42 28,78
24.05.2019 19:00 724,43 19,97
24.05.2019 18:00 724,43 19,80
24.05.2019 17:00 724,43 19,97
24.05.2019 16:00 724,43 6,72
24.05.2019 15:00 724,43 2,00
24.05.2019 14:00 724,43 2,00
24.05.2019 13:00 724,43 2,00
24.05.2019 12:00 724,43 2,00
24.05.2019 11:00 724,43 2,00
24.05.2019 10:00 724,43 2,00
24.05.2019 07:00 724,43 3,61
23.05.2019 07:00 724,41 2,00
22.05.2019 07:00 724,39 2,00
21.05.2019 07:00 724,36 2,00
20.05.2019 07:00 724,36 36,08
19.05.2019 07:00 724,35 16,98
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018