Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 18.11.2018 23:53
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 18.11.2018 23:54:01
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
18.11.2018 23:50 722,99
18.11.2018 23:40 722,99
18.11.2018 23:30 722,99
18.11.2018 23:20 722,99 2,00
18.11.2018 23:10 722,99
18.11.2018 23:00 722,99
18.11.2018 22:00 722,99
18.11.2018 21:00 723,00
18.11.2018 20:00 723,00 26,22
18.11.2018 19:00 722,99
18.11.2018 18:00 723,00
18.11.2018 17:00 722,99 2,00
18.11.2018 16:00 722,99 2,00
18.11.2018 15:00 722,99
18.11.2018 14:00 722,99
18.11.2018 13:00 722,99
18.11.2018 12:00 722,99
18.11.2018 11:00 722,99
18.11.2018 10:00 722,99
18.11.2018 09:00 722,99
18.11.2018 08:00 722,99
18.11.2018 07:00 723,00
18.11.2018 06:00 723,00
18.11.2018 05:00 722,99
18.11.2018 04:00 722,99
18.11.2018 03:00 722,99
18.11.2018 02:00 722,99 2,00
18.11.2018 01:00 722,99 2,00
18.11.2018 00:00 722,99 23,29
17.11.2018 07:00 723,01 2,00
16.11.2018 07:00 723,02 2,00
15.11.2018 07:00 723,03 2,00
14.11.2018 07:00 723,04 3,39
13.11.2018 07:00 723,04 32,38
12.11.2018 07:00 723,06 3,71
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2018 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2018 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018