Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 28.04.2017 10:10
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 28.04.2017 10:11:16
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
28.04.2017 09:50 724,17
28.04.2017 09:40 724,17 42,36
28.04.2017 09:30 724,17 42,36
28.04.2017 09:20 724,17 42,41
28.04.2017 09:10 724,18 33,22
28.04.2017 09:00 724,20 1,16
28.04.2017 08:00 724,19 1,16
28.04.2017 07:00 724,19 1,16
28.04.2017 06:00 724,19 1,16
28.04.2017 05:00 724,19 1,16
28.04.2017 04:00 724,18 1,16
28.04.2017 03:00 724,18 1,16
28.04.2017 02:00 724,18 1,16
28.04.2017 01:00 724,18 1,16
28.04.2017 00:00 724,17 1,16
27.04.2017 23:00 724,16 1,16
27.04.2017 22:00 724,16 1,16
27.04.2017 21:00 724,16 1,16
27.04.2017 20:00 724,16 1,16
27.04.2017 19:00 724,16 1,16
27.04.2017 18:00 724,15 1,16
27.04.2017 17:00 724,15 1,16
27.04.2017 16:00 724,15 1,16
27.04.2017 15:00 724,15 1,16
27.04.2017 14:00 724,15 1,16
27.04.2017 13:00 724,15 1,16
27.04.2017 12:00 724,13 35,36
27.04.2017 11:00 724,13 41,16
27.04.2017 07:00 724,14 42,66
26.04.2017 07:00 724,15 27,62
25.04.2017 07:00 724,14 42,68
24.04.2017 07:00 724,16 1,12
23.04.2017 07:00 724,15 1,12
22.04.2017 07:00 724,14 1,12
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2017 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2017 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015