Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 26.09.2018 01:01
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 26.09.2018 01:02:39
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
26.09.2018 00:50 723,53 2,00
26.09.2018 00:40 723,53
26.09.2018 00:30 723,53 2,00
26.09.2018 00:20 723,54 2,00
26.09.2018 00:10 723,54 2,00
26.09.2018 00:00 723,54 2,00
25.09.2018 23:00 723,53 2,00
25.09.2018 22:00 723,53 2,00
25.09.2018 21:00 723,53 28,87
25.09.2018 20:00 723,54 28,87
25.09.2018 19:00 723,53 39,31
25.09.2018 18:00 723,54
25.09.2018 17:00 723,54 5,00
25.09.2018 16:00 723,54 2,00
25.09.2018 15:00 723,54 2,00
25.09.2018 14:00 723,54 2,00
25.09.2018 13:00 723,55 2,00
25.09.2018 12:00 723,54 16,38
25.09.2018 11:00 723,56 29,86
25.09.2018 10:00 723,55 30,92
25.09.2018 09:00 723,56 87,97 > Q1
25.09.2018 08:00 723,55 75,71 > Q1
25.09.2018 07:00 723,56 10,28
25.09.2018 06:00 723,56
25.09.2018 05:00 723,57 2,00
25.09.2018 04:00 723,56 2,00
25.09.2018 03:00 723,57 2,00
25.09.2018 02:00 723,57 2,00
24.09.2018 07:00 723,55 4,03
23.09.2018 07:00 723,58 2,00
22.09.2018 07:00 723,60 2,00
21.09.2018 07:00 723,61 8,53
20.09.2018 07:00 723,63 4,17
19.09.2018 07:00 723,64 2,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2018 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2018 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018