Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.03.2019 19:47
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.03.2019 19:48:01
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.03.2019 19:40 724,88
23.03.2019 19:30 724,88 91,75 > Q1
23.03.2019 19:20 724,88 91,88 > Q1
23.03.2019 19:10 724,88 92,64 > Q1
23.03.2019 19:00 724,88
23.03.2019 18:00 724,88 89,74 > Q1
23.03.2019 17:00 724,89
23.03.2019 16:00 724,89 13,52
23.03.2019 15:00 724,89 2,00
23.03.2019 14:00 724,89
23.03.2019 13:00 724,89
23.03.2019 12:00 724,89 79,91 > Q1
23.03.2019 11:00 724,89
23.03.2019 10:00 724,90
23.03.2019 09:00 724,90 88,29 > Q1
23.03.2019 08:00 724,90 90,52 > Q1
23.03.2019 07:00 724,90 90,84 > Q1
23.03.2019 06:00 724,91 75,62 > Q1
23.03.2019 05:00 724,91 31,78
23.03.2019 04:00 724,91 28,43
23.03.2019 03:00 724,91 27,91
23.03.2019 02:00 724,91 34,77
23.03.2019 01:00 724,92 49,60
23.03.2019 00:00 724,92 87,42 > Q1
22.03.2019 23:00 724,93 91,73 > Q1
22.03.2019 22:00 724,93 90,41 > Q1
22.03.2019 21:00 724,93 90,63 > Q1
22.03.2019 20:00 724,93 92,09 > Q1
22.03.2019 07:00 724,96 88,31 > Q1
21.03.2019 07:00 725,00 82,30 > Q1
20.03.2019 07:00 725,04 87,73 > Q1
19.03.2019 07:00 725,06 88,20 > Q1
18.03.2019 07:00 725,04 63,40
17.03.2019 07:00 724,93 46,21
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018