Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.07.2018 08:22
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.07.2018 08:22:12
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
20.07.2018 08:10 724,38 2,00
20.07.2018 08:00 724,38 2,00
20.07.2018 07:00 724,38 28,33
20.07.2018 06:00 724,39 3,37
20.07.2018 05:00 724,39 2,00
20.07.2018 04:00 724,39
20.07.2018 03:00 724,39 2,00
20.07.2018 02:00 724,39
20.07.2018 01:00 724,39 2,00
20.07.2018 00:00 724,39 2,00
19.07.2018 23:00 724,39 2,00
19.07.2018 22:00 724,39 29,11
19.07.2018 21:00 724,39 35,25
19.07.2018 20:00 724,39 35,50
19.07.2018 19:00 724,39 43,79
19.07.2018 18:00 724,39
19.07.2018 17:00 724,39 2,00
19.07.2018 16:00 724,39 2,00
19.07.2018 15:00 724,39 2,00
19.07.2018 14:00 724,39 2,00
19.07.2018 13:00 724,39 2,00
19.07.2018 12:00 724,40 2,00
19.07.2018 11:00 724,40 2,00
19.07.2018 10:00 724,39 2,00
19.07.2018 09:00 724,39 37,31
19.07.2018 07:00 724,40 2,00
18.07.2018 07:00 724,41 3,37
17.07.2018 07:00 724,43 29,45
16.07.2018 07:00 724,43 9,29
15.07.2018 07:00 724,44 2,00
14.07.2018 07:00 724,45 2,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2018 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2018 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018