Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.04.2019 16:35
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.04.2019 16:36:16
VD Vřesník
Tok: Želivka
Koruna hráze: 410,25 [m n.m.]
Kóta přelivu: 407,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 409,08 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 407,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 406,85 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.04.2019 16:30 407,55
25.04.2019 16:20 407,56
25.04.2019 16:10 407,57 1,99 > Q1
25.04.2019 16:00 407,57 1,99 > Q1
25.04.2019 15:00 407,56 0,27
25.04.2019 14:00 407,58 1,99 > Q1
25.04.2019 13:00 407,56 0,48
25.04.2019 12:00 407,59 1,99 > Q1
25.04.2019 11:00 407,55 1,99 > Q1
25.04.2019 10:00 407,59 0,58
25.04.2019 09:00 407,54 0,25
25.04.2019 08:00 407,52 0,25
25.04.2019 07:00 407,53 0,25
25.04.2019 06:00 407,53 0,25
25.04.2019 05:00 407,54 0,25
25.04.2019 04:00 407,54 0,25
25.04.2019 03:00 407,55 0,25
25.04.2019 02:00 407,55 0,27
25.04.2019 01:00 407,59 0,25
25.04.2019 00:00 407,56 0,27
24.04.2019 23:00 407,58 1,99 > Q1
24.04.2019 22:00 407,56 0,38
24.04.2019 21:00 407,58 1,99 > Q1
24.04.2019 20:00 407,56 1,30 > Q1
24.04.2019 19:00 407,59 1,99 > Q1
24.04.2019 18:00 407,56 1,99 > Q1
24.04.2019 17:00 407,59 0,25
24.04.2019 07:00 407,54 0,25
23.04.2019 07:00 407,55 0,22
22.04.2019 07:00 407,57 0,22
21.04.2019 07:00 407,56 0,22
20.04.2019 07:00 407,54 0,24
19.04.2019 07:00 407,55 1,42 > Q1
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018