Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2017 16:49
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2017 16:49:16
VD Husinec
Tok: Blanice (PI)
Koruna hráze: 531,72 [m n.m.]
Kóta přelivu: 528,33 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 529,88 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,33 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 515,33 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.08.2017 16:40 519,82 0,58
19.08.2017 16:30 519,81 0,56
19.08.2017 16:20 519,81 0,56
19.08.2017 16:10 519,82 0,56
19.08.2017 16:00 519,81 0,57
19.08.2017 15:00 519,81 0,56
19.08.2017 14:00 519,80 0,58
19.08.2017 13:00 519,80 0,56
19.08.2017 12:00 519,79 0,55
19.08.2017 11:00 519,77 0,56
19.08.2017 10:00 519,77 0,57
19.08.2017 09:00 519,76 0,57
19.08.2017 08:00 519,74 0,58
19.08.2017 07:00 519,73 0,56
19.08.2017 06:00 519,71 0,56
19.08.2017 05:00 519,69 0,58
19.08.2017 04:00 519,66 0,58
19.08.2017 03:00 519,66 0,58
19.08.2017 02:00 519,66 0,57
19.08.2017 01:00 519,65 0,57
19.08.2017 00:00 519,66 0,58
18.08.2017 23:00 519,64 0,57
18.08.2017 22:00 519,64 0,56
18.08.2017 21:00 519,64 0,58
18.08.2017 20:00 519,65 0,59
18.08.2017 19:00 519,65 0,56
18.08.2017 18:00 519,66 0,56
18.08.2017 17:00 519,65 0,56
18.08.2017 07:00 519,67 0,56
17.08.2017 07:00 519,72 0,56
16.08.2017 07:00 519,74 0,57
15.08.2017 07:00 519,77 0,60
14.08.2017 07:00 519,79 0,58
13.08.2017 07:00 519,77 0,57
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2017 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2017 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015