Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.03.2019 20:02
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.03.2019 20:02:50
VD Husinec
Tok: Blanice (PI)
Koruna hráze: 531,72 [m n.m.]
Kóta přelivu: 528,33 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 529,88 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,33 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 515,33 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.03.2019 19:50 522,42 3,22
23.03.2019 19:40 522,42 3,20
23.03.2019 19:30 522,41 3,24
23.03.2019 19:20 522,42 3,20
23.03.2019 19:10 522,41 3,29
23.03.2019 19:00 522,41 3,28
23.03.2019 18:00 522,41 3,26
23.03.2019 17:00 522,41 3,33
23.03.2019 16:00 522,41 3,28
23.03.2019 15:00 522,40 3,29
23.03.2019 14:00 522,40 3,24
23.03.2019 13:00 522,40 3,33
23.03.2019 12:00 522,39 3,24
23.03.2019 11:00 522,38 3,26
23.03.2019 10:00 522,38 3,22
23.03.2019 09:00 522,37 3,24
23.03.2019 08:00 522,37 3,26
23.03.2019 07:00 522,36 3,33
23.03.2019 06:00 522,37 3,26
23.03.2019 05:00 522,36 3,24
23.03.2019 04:00 522,35 3,33
23.03.2019 03:00 522,35 3,26
23.03.2019 02:00 522,35 3,24
23.03.2019 01:00 522,34 3,37
23.03.2019 00:00 522,34 3,28
22.03.2019 23:00 522,33 3,24
22.03.2019 22:00 522,33 3,29
22.03.2019 21:00 522,33 3,35
22.03.2019 07:00 522,29 4,10
21.03.2019 07:00 522,32 4,20
20.03.2019 07:00 522,28 4,79
19.03.2019 07:00 522,28 8,40
18.03.2019 07:00 522,77 8,40
17.03.2019 07:00 522,87 8,28
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018