Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 14.04.2021 13:29
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 14.04.2021 13:29:21
VD Husinec
Tok: Blanice (PI)
Koruna hráze: 531,72 [m n.m.]
Kóta přelivu: 528,33 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 529,88 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,33 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 515,33 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
14.04.2021 13:20 521,68
14.04.2021 13:10 521,69
14.04.2021 13:00 521,68 1,77
14.04.2021 12:00 521,68 1,77
14.04.2021 11:00 521,69 1,77
14.04.2021 10:00 521,70 1,77
14.04.2021 09:00 521,69 1,77
14.04.2021 08:00 521,69 1,77
14.04.2021 07:00 521,69 1,77
14.04.2021 06:00 521,69 1,77
14.04.2021 05:00 521,69 1,77
14.04.2021 04:00 521,69 1,77
14.04.2021 03:00 521,69 1,77
14.04.2021 02:00 521,69 1,77
14.04.2021 01:00 521,69 1,77
14.04.2021 00:00 521,68 1,77
13.04.2021 23:00 521,68 1,77
13.04.2021 22:00 521,69 1,77
13.04.2021 21:00 521,69 1,77
13.04.2021 20:00 521,68 1,77
13.04.2021 19:00 521,69 1,77
13.04.2021 18:00 521,69 1,77
13.04.2021 17:00 521,69 1,77
13.04.2021 16:00 521,69 1,77
13.04.2021 15:00 521,69 1,77
13.04.2021 14:00 521,69 1,77
13.04.2021 07:00 521,68 1,77
12.04.2021 07:00 521,72 1,77
11.04.2021 07:00 521,73 1,77
10.04.2021 07:00 521,72 1,77
09.04.2021 07:00 521,73 1,77
08.04.2021 07:00 521,75 1,77
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018