Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.07.2018 08:22
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.07.2018 08:22:35
VD Husinec
Tok: Blanice (PI)
Koruna hráze: 531,72 [m n.m.]
Kóta přelivu: 528,33 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 529,88 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,33 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 515,33 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
20.07.2018 08:00 521,78 0,60
20.07.2018 07:00 521,78 0,60
20.07.2018 06:00 521,78 0,59
20.07.2018 05:00 521,78 0,59
20.07.2018 04:00 521,78 0,60
20.07.2018 03:00 521,78 0,60
20.07.2018 02:00 521,78 0,59
20.07.2018 01:00 521,78 0,60
20.07.2018 00:00 521,78 0,59
19.07.2018 23:00 521,78 0,58
19.07.2018 22:00 521,78 0,58
19.07.2018 21:00 521,78 0,58
19.07.2018 20:00 521,78 0,58
19.07.2018 19:00 521,78 0,58
19.07.2018 18:00 521,78 0,58
19.07.2018 17:00 521,78 0,59
19.07.2018 16:00 521,79 0,59
19.07.2018 15:00 521,79 0,58
19.07.2018 14:00 521,78 0,56
19.07.2018 13:00 521,78 0,59
19.07.2018 12:00 521,78 0,58
19.07.2018 11:00 521,78 0,59
19.07.2018 10:00 521,78 0,60
19.07.2018 09:00 521,78 0,60
19.07.2018 07:00 521,78 0,75
18.07.2018 07:00 521,82 0,74
17.07.2018 07:00 521,83 0,90
16.07.2018 07:00 521,86 0,92
15.07.2018 07:00 521,87 0,94
14.07.2018 07:00 521,90 0,91
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2018 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2018 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018