Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.05.2019 09:44
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.05.2019 09:45:11
VD Husinec
Tok: Blanice (PI)
Koruna hráze: 531,72 [m n.m.]
Kóta přelivu: 528,33 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 529,88 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,33 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 515,33 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.05.2019 09:40 521,80 0,87
25.05.2019 09:30 521,80 0,88
25.05.2019 09:20 521,80 0,88
25.05.2019 09:10 521,80 0,87
25.05.2019 09:00 521,80 0,87
25.05.2019 08:00 521,80 0,87
25.05.2019 07:00 521,80 0,88
25.05.2019 06:00 521,80 0,87
25.05.2019 05:00 521,80 0,87
25.05.2019 04:00 521,79 0,87
25.05.2019 03:00 521,79 0,87
25.05.2019 02:00 521,79 0,86
25.05.2019 01:00 521,79 0,87
25.05.2019 00:00 521,79 0,87
24.05.2019 23:00 521,79 0,88
24.05.2019 22:00 521,78 0,87
24.05.2019 21:00 521,78 0,88
24.05.2019 20:00 521,79 0,87
24.05.2019 19:00 521,78 0,87
24.05.2019 18:00 521,79 0,87
24.05.2019 17:00 521,79 0,88
24.05.2019 16:00 521,78 0,87
24.05.2019 15:00 521,78 0,87
24.05.2019 14:00 521,78 0,87
24.05.2019 13:00 521,77 0,88
24.05.2019 12:00 521,77 0,87
24.05.2019 11:00 521,77 0,87
24.05.2019 10:00 521,77 0,87
24.05.2019 07:00 521,77 1,44
23.05.2019 07:00 521,84 1,41
22.05.2019 07:00 521,88 2,58
21.05.2019 07:00 522,09 2,60
20.05.2019 07:00 522,33 1,07
19.05.2019 07:00 522,33 1,07
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018