Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 17.10.2017 22:21
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 17.10.2017 22:21:23
VD Husinec
Tok: Blanice (PI)
Koruna hráze: 531,72 [m n.m.]
Kóta přelivu: 528,33 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 529,88 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,33 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 515,33 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
17.10.2017 22:10 518,18 0,45
17.10.2017 22:00 518,18 0,44
17.10.2017 21:00 518,18 0,44
17.10.2017 20:00 518,19 0,45
17.10.2017 19:00 518,19 0,45
17.10.2017 18:00 518,19 0,44
17.10.2017 17:00 518,19 0,45
17.10.2017 16:00 518,19 0,44
17.10.2017 15:00 518,20 0,44
17.10.2017 14:00 518,19 0,43
17.10.2017 13:00 518,20 0,44
17.10.2017 12:00 518,20 0,45
17.10.2017 11:00 518,20 0,44
17.10.2017 10:00 518,20 0,44
17.10.2017 09:00 518,20 0,44
17.10.2017 08:00 518,20 0,44
17.10.2017 07:00 518,20 0,43
17.10.2017 06:00 518,20 0,43
17.10.2017 05:00 518,20 0,45
17.10.2017 04:00 518,20 0,44
17.10.2017 03:00 518,21 0,44
17.10.2017 02:00 518,21 0,45
17.10.2017 01:00 518,21 0,44
17.10.2017 00:00 518,21 0,44
16.10.2017 23:00 518,21 0,44
16.10.2017 07:00 518,23 0,35
15.10.2017 07:00 518,25 0,33
14.10.2017 07:00 518,27 0,35
13.10.2017 07:00 518,28 0,35
12.10.2017 07:00 518,29 0,35
11.10.2017 07:00 518,29 0,37
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2017 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2017 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015