Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.11.2018 00:14
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.11.2018 00:14:42
VD Husinec
Tok: Blanice (PI)
Koruna hráze: 531,72 [m n.m.]
Kóta přelivu: 528,33 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 529,88 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,33 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 515,33 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.11.2018 00:10 519,29 0,57
19.11.2018 00:00 519,30 0,58
18.11.2018 23:00 519,29 0,58
18.11.2018 22:00 519,30 0,58
18.11.2018 21:00 519,30 0,58
18.11.2018 20:00 519,30 0,58
18.11.2018 19:00 519,30 0,58
18.11.2018 18:00 519,30 0,58
18.11.2018 17:00 519,30 0,58
18.11.2018 16:00 519,31 0,57
18.11.2018 15:00 519,31 0,57
18.11.2018 14:00 519,31 0,58
18.11.2018 13:00 519,32 0,58
18.11.2018 12:00 519,31 0,58
18.11.2018 11:00 519,32 0,56
18.11.2018 10:00 519,33 0,57
18.11.2018 09:00 519,33 0,58
18.11.2018 08:00 519,33 0,58
18.11.2018 07:00 519,33 0,57
18.11.2018 06:00 519,34 0,58
18.11.2018 05:00 519,34 0,58
18.11.2018 04:00 519,34 0,58
18.11.2018 03:00 519,34 0,58
18.11.2018 02:00 519,34 0,59
18.11.2018 01:00 519,35 0,58
17.11.2018 07:00 519,39 0,60
16.11.2018 07:00 519,44 0,59
15.11.2018 07:00 519,48 0,58
14.11.2018 07:00 519,52 0,58
13.11.2018 07:00 519,56 0,60
12.11.2018 07:00 519,60 0,60
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2018 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2018 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018