Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.03.2017 01:21
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.03.2017 01:21:31
VD Husinec
Tok: Blanice (PI)
Koruna hráze: 531,72 [m n.m.]
Kóta přelivu: 528,33 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 529,88 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,33 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 515,33 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.03.2017 01:10 521,41 2,35
23.03.2017 01:00 521,42 2,35
23.03.2017 00:00 521,42 2,33
22.03.2017 09:00 521,44 3,00
22.03.2017 08:00 521,44 3,16
22.03.2017 07:00 521,45 3,08
22.03.2017 06:00 521,46 3,04
22.03.2017 05:00 521,46 3,08
22.03.2017 04:00 521,47 3,02
22.03.2017 03:00 521,48 3,06
22.03.2017 02:00 521,48 3,06
21.03.2017 07:00 521,61 3,04
20.03.2017 07:00 521,62 3,02
19.03.2017 07:00 521,37 2,02
18.03.2017 07:00 521,30 1,71
17.03.2017 07:00 521,38 1,71
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2017 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2017 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015