Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.08.2019 18:37
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.08.2019 18:37:41
VD Husinec
Tok: Blanice (PI)
Koruna hráze: 531,72 [m n.m.]
Kóta přelivu: 528,33 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 529,88 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,33 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 515,33 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.08.2019 18:30 521,82 0,70
23.08.2019 18:20 521,83 0,68
23.08.2019 18:10 521,83 0,69
23.08.2019 18:00 521,83 0,69
23.08.2019 17:00 521,83 0,70
23.08.2019 16:00 521,83 0,70
23.08.2019 15:00 521,83 0,70
23.08.2019 14:00 521,83 0,70
23.08.2019 13:00 521,83 0,70
23.08.2019 12:00 521,83 0,71
23.08.2019 11:00 521,83 0,70
23.08.2019 10:00 521,83 0,70
23.08.2019 09:00 521,83 0,70
23.08.2019 08:00 521,83 0,71
23.08.2019 07:00 521,84 0,70
23.08.2019 06:00 521,84 0,70
23.08.2019 05:00 521,84 0,70
23.08.2019 04:00 521,83 0,70
23.08.2019 03:00 521,83 0,70
23.08.2019 02:00 521,84 0,70
23.08.2019 01:00 521,84 0,70
23.08.2019 00:00 521,84 0,70
22.08.2019 23:00 521,84 0,69
22.08.2019 22:00 521,84 0,68
22.08.2019 21:00 521,84 0,69
22.08.2019 20:00 521,84 0,68
22.08.2019 19:00 521,85 0,70
22.08.2019 07:00 521,85 0,70
21.08.2019 07:00 521,83 0,70
20.08.2019 07:00 521,84 0,73
19.08.2019 07:00 521,87 0,73
18.08.2019 07:00 521,91 0,74
17.08.2019 07:00 521,93 0,75
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018