Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 28.04.2017 10:10
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 28.04.2017 10:10:42
VD Husinec
Tok: Blanice (PI)
Koruna hráze: 531,72 [m n.m.]
Kóta přelivu: 528,33 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 529,88 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,33 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 515,33 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
28.04.2017 10:00 521,69 0,40
28.04.2017 09:00 521,66 0,40
28.04.2017 08:00 521,63 0,40
28.04.2017 07:00 521,60 0,39
28.04.2017 06:00 521,57 0,39
28.04.2017 05:00 521,53 0,41
28.04.2017 04:00 521,52 2,52
28.04.2017 03:00 521,51 2,54
28.04.2017 02:00 521,49 2,54
28.04.2017 01:00 521,48 2,49
28.04.2017 00:00 521,46 2,56
27.04.2017 23:00 521,45 2,52
27.04.2017 22:00 521,43 2,52
27.04.2017 21:00 521,42 2,54
27.04.2017 20:00 521,42 2,54
27.04.2017 19:00 521,41 2,54
27.04.2017 18:00 521,41 2,50
27.04.2017 17:00 521,41 2,54
27.04.2017 16:00 521,40 2,50
27.04.2017 15:00 521,40 2,50
27.04.2017 14:00 521,40 2,50
27.04.2017 13:00 521,39 2,58
27.04.2017 12:00 521,39 2,56
27.04.2017 11:00 521,39 2,52
27.04.2017 07:00 521,39 2,56
26.04.2017 07:00 521,50 2,56
25.04.2017 07:00 521,76 1,34
24.04.2017 07:00 521,83 0,92
23.04.2017 07:00 521,77 0,91
22.04.2017 07:00 521,70 0,92
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2017 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2017 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015