Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.01.2019 12:22
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.01.2019 12:22:35
VD Husinec
Tok: Blanice (PI)
Koruna hráze: 531,72 [m n.m.]
Kóta přelivu: 528,33 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 529,88 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,33 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 515,33 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.01.2019 12:10 521,58 0,90
24.01.2019 12:00 521,58 0,92
24.01.2019 11:00 521,57 0,90
24.01.2019 10:00 521,56 0,91
24.01.2019 09:00 521,56 0,93
24.01.2019 08:00 521,56 0,92
24.01.2019 07:00 521,55 0,90
24.01.2019 06:00 521,55 0,90
24.01.2019 05:00 521,55 0,90
24.01.2019 04:00 521,54 0,91
24.01.2019 03:00 521,53 0,91
24.01.2019 02:00 521,54 0,91
24.01.2019 01:00 521,53 0,92
24.01.2019 00:00 521,52 0,91
23.01.2019 23:00 521,52 0,89
23.01.2019 22:00 521,52 0,91
23.01.2019 21:00 521,51 0,93
23.01.2019 20:00 521,50 0,93
23.01.2019 19:00 521,50 0,90
23.01.2019 18:00 521,49 0,94
23.01.2019 17:00 521,49 0,92
23.01.2019 16:00 521,49 0,91
23.01.2019 15:00 521,48 0,89
23.01.2019 14:00 521,48 0,91
23.01.2019 13:00 521,48 0,92
23.01.2019 07:00 521,45 1,35
22.01.2019 07:00 0,52 1,34
21.01.2019 07:00 0,52 1,87
20.01.2019 07:00 0,52 1,83
19.01.2019 07:00 0,52 1,88
18.01.2019 07:00 0,52 1,83
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018