Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 28.06.2017 12:42
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 28.06.2017 12:42:27
VD Husinec
Tok: Blanice (PI)
Koruna hráze: 531,72 [m n.m.]
Kóta přelivu: 528,33 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 529,88 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,33 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 515,33 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
28.06.2017 12:30 520,94 0,52
28.06.2017 12:20 520,94 0,52
28.06.2017 12:10 520,94 0,52
28.06.2017 12:00 520,94 0,53
28.06.2017 11:00 520,94 0,52
28.06.2017 10:00 520,94 0,53
28.06.2017 09:00 520,94 0,52
28.06.2017 08:00 520,95 0,53
28.06.2017 07:00 520,95 0,53
28.06.2017 06:00 520,95 0,52
28.06.2017 05:00 520,96 0,52
28.06.2017 04:00 520,95 0,51
28.06.2017 03:00 520,95 0,52
28.06.2017 02:00 520,96 0,52
28.06.2017 01:00 520,96 0,52
28.06.2017 00:00 520,96 0,52
27.06.2017 23:00 520,96 0,52
27.06.2017 22:00 520,97 0,52
27.06.2017 21:00 520,97 0,52
27.06.2017 20:00 520,97 0,52
27.06.2017 19:00 520,98 0,52
27.06.2017 18:00 520,98 0,53
27.06.2017 17:00 520,98 0,53
27.06.2017 16:00 520,98 0,52
27.06.2017 15:00 520,98 0,52
27.06.2017 14:00 520,98 0,53
27.06.2017 13:00 520,98 0,52
27.06.2017 07:00 520,99 0,52
26.06.2017 07:00 521,03 0,52
25.06.2017 07:00 521,09 0,52
24.06.2017 07:00 521,13 0,54
23.06.2017 07:00 521,14 0,39
22.06.2017 07:00 521,13 0,55
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2017 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2017 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015