Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 26.09.2018 01:26
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 26.09.2018 01:26:23
VD Husinec
Tok: Blanice (PI)
Koruna hráze: 531,72 [m n.m.]
Kóta přelivu: 528,33 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 529,88 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,33 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 515,33 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
26.09.2018 01:20 521,34 0,60
26.09.2018 01:10 521,34 0,60
26.09.2018 01:00 521,34 0,61
26.09.2018 00:00 521,34 0,59
25.09.2018 23:00 521,34 0,60
25.09.2018 22:00 521,34 0,60
25.09.2018 21:00 521,34 0,60
25.09.2018 20:00 521,35 0,60
25.09.2018 19:00 521,34 0,60
25.09.2018 18:00 521,36 0,60
25.09.2018 17:00 521,35 0,60
25.09.2018 16:00 521,36 0,60
25.09.2018 15:00 521,36 0,60
25.09.2018 14:00 521,36 0,59
25.09.2018 13:00 521,35 0,60
25.09.2018 12:00 521,36 0,60
25.09.2018 11:00 521,35 0,60
25.09.2018 10:00 521,35 0,60
25.09.2018 09:00 521,36 0,58
25.09.2018 08:00 521,36 0,60
25.09.2018 07:00 521,36 0,62
25.09.2018 06:00 521,36 0,59
25.09.2018 05:00 521,36 0,60
25.09.2018 04:00 521,36 0,60
25.09.2018 03:00 521,37 0,60
25.09.2018 02:00 521,37 0,60
24.09.2018 07:00 521,37 0,60
23.09.2018 07:00 521,40 0,60
22.09.2018 07:00 521,45 0,60
21.09.2018 07:00 521,50 0,63
20.09.2018 07:00 521,54 0,62
19.09.2018 07:00 521,57 0,54
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2018 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2018 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018